Media

Tiedotteet

22.5.2015 13.15

ONKALOn nostinlaiterakennus harjakorkeuteen

Olkiluodossa sijaitsevan ONKALOn nostinlaiterakennuksen toisen vaiheen urakka on edennyt harjakorkeuteen. Nostinlaiterakennukseen on urakan valmistuttua mahdollisuus asentaa ONKALOn maanalaisiin tiloihin kulkeva henkilöhissi. Henkilöhissi tarjoaa pääasiallisen kulkuyhteyden käytetyn ydin-polttoaineen loppusijoituksen tutkimustunneliin, joka ulottuu vajaan 450 metrin syvyyteen.

Meneillään oleva urakka on jatkoa vuonna 2011 valmistuneelle IV- ja nostinlaite­rakennuksen ensimmäiselle vaiheelle, joka pitää sisällään ilmanvaihtorakennuksen ja sen maanalaiset yhteydet ONKALOon. Nyt rakennuskokonaisuus täydentyy harja­korkeudessa olevalla nostinlaiterakennuksella, johon sijoittuu muun muassa tilat henkilöhissille.

Ilmanvaihto- ja nostinlaiterakennuksen toisen vaiheen rakentaminen aloitettiin kesällä 2014. Rakennusurakkaan kuuluvat henkilöhissin edellyttämien tilojen lisäksi kulkuyhteydet tulevaan kapselointi- ja loppusijoituslaitokseen sekä ONKALO-alueen kulunvalvontatilat. Kulunvalvontarakennuksen ulkokuorirakenteet rakennetaan lopulliseen laajuuteensa, mutta tilojen ja järjestelmien valmiiksi rakentaminen ja varustelu tehdään vasta laitoskokonaisuudelle haetun rakentamisluvan saamisen jälkeen osana luvanvaraista rakentamista.

- Nostinlaiterakennukseen asennettava henkilöhissi mahdollistaa pääasiallisen henkilöliikenteen  maanalaisiin tiloihin ajotunnelin sijaan, Posivan projektijohtaja Erkki Palonen kertoo nostinlaiterakennuksen harjannostajaisissa.

- Nostinlaiterakennus on suunnitteluvaiheissa kokenut useita muodonmuutoksia. Koska hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja sillä taataan paras lopputulos, olemme tyytyväisiä lopputulokseen ja rakennuksen toiminnallisuuteen, Palonen jatkaa.

Nostinlaiterakennuksen toisen vaiheen suunnittelussa on huomioitu rakennuksen vaiheittainen toteutus, joka mahdollistaa rakennukseen sijoitettavien järjestelmien ja toimintojen toimivan myös osana lopullista laitoskokonaisuutta. Rakennus otetaan käyttöön vaiheittain ONKALOssa tehtävien töiden edistyessä.

IV- ja nostinlaiterakennuksen toisen vaiheen eli nostinlaiterakennuksen bruttoala on n. 2180 m2 ja tilavuus n. 10010 m3. Ensimmäisen vaiheen tilat mukaan lukien nostinlaiterakennuksen bruttoala on n. 2800 m2 ja tilavuus 12000 m3. Rakennuksen korkeus maan pinnasta mitattuna on 20,90 metriä. Nostinlaiterakennuksessa on myös väestönsuojatilat ONKALO-alueella työskenteleville yli 150 henkilölle.

Nostinlaiterakennuksen pääurakoitsijana toimii Hartela Oy, ilmanvaihtourakoitsijana Ilmastointi Salminen Oy, sähköurakoitsijana Sähkö-Rauma Oy ja LVI-urakoitsijana Vesi-Vasa Oy.

ONKALOn ilmanvaihtoa ja henkilöliikennettä palvelevat kolme kuilua sijaitsevat kaikki ilmanvaihto- ja nostinlaiterakennuksen läheisyydessä. Henkilökuilu sijaitsee nostinlaiterakennuksessa. Kuilut ulottuvat noin 450 metrin syvyyteen.

Ilmanvaihto- ja nostinlaiterakennusten nykyiset osat kuuluvat tutkimustila ONKALOn laajuuteen ja ne palvelevat tulevaisuudessa myös lopullista loppu­sijoitustoimintaa ja tätä varten rakennettavaa laitoskokonaisuutta. Kulku ja liiken­nöinti maanalaisiin tiloihin tapahtuvat jatkossa ajotunnelin ja nostinlaiterakennuksen henkilökuilun kautta.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: