Media

Tiedotteet

28.11.2011 9.56

ONKALOssa valmistaudutaan loppusijoitusreikien poraustesteihin

Posivan vuonna 2004 aloittamat maanalaisen tutkimustilan ONKALOn louhinnat alkavat olla lähes valmiit. Louhintaa jatketaan vielä 437 metrin syvyydessä teknisellä tasolla, jonne ONKALOn ilmanvaihto- ja henkilökuilut valmistuvat vuoden 2012 aikana. Lisäksi teknistä tasoa ylempänä, 420 metrin syvyydellä, louhitaan toista demonstraatiotunnelia, joka valmistuu vuodenvaihteen jälkeen. Demonstraatiotunneleissa aloitetaan täyden mittakaavan loppusijoitusreikien testiporaukset lähipäivinä. Porausta varten Posiva on perustanut KapRe -projektin, jonka tehtäviin on kuulunut mm. tarvittavan porauslaitteen hankinta. Koneen on suunnitellut ja valmistanut TRB Raise Borers Oy Tampereelta ja toimittaja on Sandvik Mining and Construction Finland Oy.

"Kun laitetta ryhdyttiin suunnittelemaan, tavoitteena oli rakentaa mahdollisimman pieni, mutta riittävän tehokas kone suurten reikien poraamiseen. Loppusijoitustunnelien kanssa lähes saamaa kokoa olevat demonstraatiotunnelit ovat olennaisesti ONKALOn ajotunnelia matalammat ja kapeammat, joten tämä on pitänyt ottaa huomioon koneen mitoituksessa. Toisaalta koneessa on oltava riittävästi tehoa ja vääntöä, koska kapselireikien halkaisija on lähes 1,8 m ja syvyys noin kahdeksan metriä", kertoo Posivan suunnittelukoordinaattori Sanna Mustonen.

KaPre-porauslaite_111128

 

Demonstraatiotunneleiden louhinnan aikana Posiva on testannut kallion soveltuvuusluokittelua, jota käyttäen loppusijoitustunnelien ja kapselireikien paikat sijoitetaan pitkäaikaisturvallisuuden kannalta mahdollisimman hyvään kallioon. "Soveltuvuuskriteerit ohjaavat tilasuunnittelua siten, että loppusijoitustunnelit ja -reiät toteutetaan riittävän etäälle kallioperän siirrosvyöhykkeistä ja vettä johtavista rakenteista", selventää Mustonen.

 

Kaikkiaan demonstraatiotunneleihin tullaan poraamaan 8 kapselireikää kallion soveltuvuusluokittelun testaamiseksi. Jatkossa tunneleissa tullaan testaamaan myös bentoniittipuskurin ja kapselin asennusta sijoitusreikiin sekä tunnelien täyttöä kovaksi puristetuilla savilohkoilla ja pelleteillä.

 

"ONKALOssa tehtävät täyden mittakaavan testit ovat tärkeä osa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen luvitusta. Testeillä osoitamme, että teknisten päästöesteiden - kapselin, bentoniittipuskurin ja tunnelin täyteaineen - asentaminen onnistuu vaatimusten mukaisesti", kertoo Posivan toimitusjohtaja Reijo Sundell.

 

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos koostuu maanpäällisestä kapselointilaitoksesta aputiloineen sekä maanalaisista loppusijoitustiloista. Posivan tarkoituksena on jättää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus valtioneuvostolle ensi vuoden loppuun mennessä. Loppusijoittaminen on tarkoitus aloittaa valtiovallan päätöksen mukaisesti noin vuonna 2020.


Lisää kuvia porauslaitteesta kuvapankissamme.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: