Media

Tiedotteet

13.11.2009 14.27

Posiva edistämässä ydinjätteen loppusijoituksen teknologiayhteistyötä Euroopassa

Korkea-aktiivisen ja pitkäikäisen ydinjätteen loppusijoitusohjelmia vauhdittamaan on perustettu uusi Euroopan komission tukema teknologiayhteisö (Technology Platform). Yhteisön taustalla ovat ydinjätehuollon toteutuksesta Euroopan eri maissa vastaavat organisaatiot, ja sen valmisteluun ovat keskeisesti osallistuneet sekä Suomen Posiva että Ruotsin SKB (Svensk Kärnbränslehantering).

Yhteisön tavoitteena on keskinäistä yhteistyötä tiivistämällä vaikuttaa siihen, että pitkäikäisen ydinjätteen loppusijoitukseen tarvittavat ensimmäiset loppusijoitustilat saadaan käyttöön vuoteen 2025 mennessä.


Yhteisön tavoitteet määrittelevä perustamisasiakirja esiteltiin torstaina 12.11.2009 Brysselissä pidetyssä Euroopan komission koollekutsumassa aloitustapahtumassa. Paikalle oli kokoontunut toista sataa edustajaa EU:n jäsenmaiden ydinjätehuollon toteutuksesta, valvonnasta ja luvituksesta vastaavista organisaatioista. Suomesta tilaisuuden paneelikeskusteluihin osallistuivat mm. teollisuusneuvos Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä toimitusjohtaja Reijo Sundell Posivasta. Huttusen mukaan yhteisön perustaminen tukee niitä tavoitteita, jotka Suomen ydinjätehuollolle on asetettu sekä ydinenergialaissa että aikanaan tehdyissä periaatepäätöksissä. Sundell korosti päätöksenteon tärkeyttä: jotta yhteisön visio voisi toteutua laajemmin Euroopassa, eri maiden pitää kyetä tekemään päätöksiä loppusijoituksen toteuttamisesta.

 

Tämän hetken tilanteen mukaan näyttää ilmeiseltä, että vain kolmesta neljään maata Euroopassa pystyy aloittamaan loppusijoituksen vision mukaisesti vuoteen 2025 mennessä. Näiden maiden joukossa ovat sekä Suomi että Ruotsi. Yhteisön tarkoituksena on kuitenkin myös tukea ja kannustaa muita maita seuraamaan samalla linjalla siten, että vastuuta ydinjätehuollosta ei siirretä tuleville sukupolville.

 

Posivalla ja Ruotsin SKB:llä on ollut merkittävä rooli yhteisön aikaansaamisessa. Yhteisön perustamiseen tähtäävät toimet lähtivät käyntiin vuonna 2005 Porissa pidetyssä ydinjäteorganisaatioiden yhteisessä neuvottelussa, ja mainitut organisaatiot yhdessä tuottivat myös ensimmäisen version Brysselissä esitellystä visio-asiakirjasta. Jatkossakin Posiva ja SKB muodostavat ytimen perustetun teknologiayhteisön sihteeristölle, joka vastaa yhteisön tehtävien toimeenpanemisesta. Ensimmäinen päätehtävä tulee olemaan strategisen tutkimusohjelman laatiminen yhteisölle.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: