Media

Tiedotteet

11.8.1998 12.00

Posiva ja KSB jatkavat yhteistyötä ydinjätetutkimuksissa

Ydinjätteistä huolehtivat Posiva Oy ja Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) jatkavat yhteistyötä kalliolaboratoriotutkimuksissa Äspön saarella Etelä-Ruotsissa. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet kaksivuotisen sopimuksen Posivan osallistumisesta tutkimusohjelmaan, jossa testataan kallioperän tutkimusmenetelmiä ja käytetyn polttoaineen loppusijoitusta varten suunniteltuja ratkaisuja. Äspö-hankkeeseen osallistumalla Posiva saa kokemuksia kalliotiloissa tehtävästä ydinjätehuollon tutkimus- ja kehitystyöstä. Samantapaisia tutkimuksia tarvitaan Suomessa ensi vuosikymmenellä, kun käytetyn polttoaineen loppusijoituspaikalle rakennetaan tutkimuskuilu.

Nyt solmittu sopimus on jatkoa vuonna 1996 käynnistyneelle yhteistyölle. Äspön kalliolaboratoriossa testataan ja arvioidaan kansainvälisenä yhteistyönä kallioperän ominaisuuksia. Samalla varmistetaan loppusijoitukseen kehitettyjen teknisten ratkaisujen toimivuus oikeissa olosuhteissa. Kalliolaboratorion tutkimustunneliin tullaan poraamaan täyden mittakaavan loppusijoitusreikiä, joihin sijoitetaan lämmittimillä varustettuja kapselimalleja. Lämmittimien avulla jäljitellään käytetyn polttoaineen lämmöntuottoa ja lämmön siirtymistä kapselia ympäroivästä bentoniittisavesta ympäroivään peruskallioon.


Posivan geotutkimuspäällikön Timo Äikäksen mukaan Äspö-tutkimusten tulokset soveltuvat hyvin suomalaisille, sillä Suomessa ja Ruotsissa loppusijoitusperiaatteet ovat samanlaiset ja molemmissa maissa myös kallioperä on samankaltaista. Osallistuminen kalliolaboratoriotyöhön tukee Suomessa käynnissä olevia loppusijoitustutkimuksia, jotka tähtäävät loppusijoituspaikan valintaan vuonna 2000 ja sen jälkeen tutkimuskuilun rakentamiseen, toteaa Äikäs.


Äspö-tutkimuksiin osallistuu Posivan lisäksi vastaavia loppusijoituksesta huolehtivia organisaatioita Japanista, Englannista, Ranskasta, Saksasta, Kanadasta, Sveitsistä ja Espanjasta.


Kalliolaboratorio sijaitsee Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen tuntumassa ja sen louhinta aloitettiin vuonna 1990. Laboratorio on rakennettu 460 metrin syvyyteen graniittiin ja se valmistui tutkimuskäyttöön vuonna 1996. Tutkimus- ja kehitystyötä on tehty rakentamisvaiheesta lähtien, ja viime vuosina Äspö-projekti on kuulunut ydinjätehuollon tärkeimpiin kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.


Kalliolaboratorio sijaitsee Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen tuntumassa ja sen louhinta aloitettiin vuonna 1990. Laboratorio on rakennettu 460 metrin syvyyteen graniittiin ja se valmistui tutkimuskäyttöön vuonna 1996. Tutkimus- ja kehitystyötä on tehty rakentamisvaiheesta lähtien, ja viime vuosina Äspö-projekti on kuulunut ydinjätehuollon tärkeimpiin kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.


Uiva ydinjätenäyttely Kauppatorin rannassa

Ruotsalaisen ydinjätehuoltoyhtiön SKB:n kuljetusalus M/S Sigyn on ankkuroitunut Helsingin Kauppatorin rantaan. Normaalisti alus kuljettaa käytettyä ydinpolttoainetta Ruotsin ydinvoimaloista keskitettyyn välivarastoon Oskarshamniin. Kesäisin laivalle on rakennettu ydinjätehuoltoa kuvaava näyttely, joka on kiertänyt Ruotsin satamissa. Suomessa alus on vieraillut aikaisemmin Raumalla ja Loviisassa.

Näyttelyssä esitellään monipuolisesti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen toteutusta. Nähtävillä ovat mm. käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusajoneuvo sekä loppusijoitussäiliö.


Sigyn on yleisölle avoinna tiistaina 11.8. klo. 14.00 - 20.00 sekä keskiviikkona, torstaina, ja perjantaina 12.-14.8. klo. 11.00 - 20.00. Sisäänpääsy on maksuton.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: