Media

Tiedotteet

28.6.2001 12.00

Posiva ja SKB tiivistävät yhteistyötään

Posiva ja Ruotsin ydinjäteyhtiö SKB (Svensk Kärnbränslehantering) ovat solmineet käytetyn ydinpolttoaineen tutkimusta ja tekniikkaa koskevat yhteistyö- ja tiedonvaihtosopimukset. Sopimukset ovat jatkoa jo 1980-luvulla alkaneelle yhteistyölle, mutta ne kattavat entistä laajemmin loppusijoitus- ja kapselointitekniikan tutkimus- ja kehitystyötä. Sopimukset ovat voimassa viisi vuotta.

Sekä Suomi että Ruotsi ovat sitoutuneet itse huolehtimaan omista ydinjätteistään. Kummassakin maassa on käytetyn ydinpolttoaineen huollossa omaksuttu periaate, joka tähtää polttoaineen eristämiseen kallioperään.

"On luonnollista, että Posiva ja SKB hakeutuvat entistä tiiviimpään yhteistyöhön nyt, kun maiden ydinjätehuollon ohjelmat etenevät kohti toteuttamista. Yhteistyön tiivistämisen tekee järkeväksi se tosiasia, että loppusijoituksen menetelmä on kummassakin maassa samanlainen eikä kallioperässäkään ole merkittäviä eroja", kertoo Posivan toimitusjohtaja Veijo Ryhänen. "Yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla karsitaan päällekkäistä työtä ja voidaan hyödyntää osaamisresurssit tehokkaammin ", täsmentää SKB:n toimitusjohtaja Peter Nygårds.

Posiva on SKB:tä edellä paikkatutkimuksissa, mutta toisaalta Ruotsissa ollaan pidemmällä loppusijoituskapselin suunnittelussa sekä loppusijoitustekniikan testauksessa. Posiva on viime vuosina osallistunut Äspön kalliolaboratoriossa tehtyihin kokeisiin. Merkittävä osa tulevasta yhteistyöstä liittyy loppusijoituskapselin valmistus- ja sulkemismenetelmien kehittämiseen. Sekä Posiva että SKB ovat kehittäneet kaksiosaista metallikapselia, jossa on valurautainen ydin sekä viisi senttiä paksu kuparivaippa.

Jatkossa Posiva osallistuu SKB:n kapselilaboratoriossa tehtävään kehitystyöhön. Oskarshamnissa sijaitseva kapselilaboratorio vihittiin käyttöön vuonna 1998 ja siellä on testattu muun muassa loppusijoituskapselin käsittelyä sekä kehitetty kannen elektronisuihkuhitsausta.

Ruotsissa on tarkoitus aloittaa loppusijoituspaikan valintaan tähtäävät paikkatutkimukset ensi vuoden alussa. Paikkatutkimuksissa selvitetään kairauksin kallioperän ominaisuuksia ja pohjavesiolosuhteita, joten SKB voi hyödyntää Posivan asiantuntemusta tällä osaamisalueella. Posiva on kehittänyt edistykselliset laitteet pohjavesinäytteiden ottoon sekä veden virtauksen mittaamiseen.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: