Media

Tiedotteet

29.11.2001 12.00

Posiva kommentoi STUKin lausuntoa

Posivan laatimassa muistiossa kommentoidaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) aikaisemmin syksyllä antamaa lausuntoa loppusijoituksen Tutkimus-, Kehitys- ja Suunnittelutyön ohjelmasta (TKS-ohjelma) vuosille 2001- 2010.

STUK pitää lausunnossaan todennäköisenä, että valmiuden hankkimista rakentamislupahakemukseen joudutaan jonkin verran myöhentämään nykyisestä aikataulutavoitteesta (2010).


Posivan näkemys on, että tavoite loppusijoitustoiminnan aloittamisesta vuonna 2020 ei välttämättä edellyttäisi rakentamislupaa varten tarvittavien suunnitelmien esittämistä vielä vuonna 2010, kuten kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksissä vuosina 1991 ja 1995 on esitetty. Posivan mielestä aikataulutavoitteiden tarkentamisesta on tarvittaessa syytä neuvotella ministeriön kanssa.


STUKin mukaan lisäaikaa tarvittaisiin erityisesti Olkiluodon perustilan kartoituksen loppuunsaattamiseen ja monitorointijärjestelmän asentamiseen ja sisäänajoon.


Posivan näkemys on, että perustilan kuvaukseen tarvittava aineisto on pääosin jo olemassa ja aikaa monitorointijärjestelmänkin sisäänajoon on vielä runsaasti esitetyn aikataulun puitteissa. Posiva tuleekin lähikuukausina esittämään käsityksensä perustilan kuvaukseen tarvittavasta aineistosta ja monitorointijärjestelmästä.


STUKin lausunnon mukaan Posivan tutkimusohjelman painotuksissa ei ole riittävästi otettu huomioon kallioympäristön merkitystä radionuklidien vapautumisesteenä.


Posivan käsitys on, että kallioympäristöllä on merkittävä rooli vapautumisesteenä silloin, kun loppusijoituskapseli jostakin syystä vuotaa. Loppusijoitusjärjestelmän suunnittelun perusteena on kuitenkin jätteiden eristäminen myös ympäröivästä kalliosta. Siksi päähuomio tuleekin kiinnittää niihin edellytyksiin, joilla tekniset vapautumisesteet todella voivat säilyttää toimintakykynsä mahdollisimman pitkään. Posivan mielestä tämän näkemyksen tulee näkyä myös tutkimuksen painotuksessa. Suuntaus näkyy myös kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa: viime vuosina ne ovat entistä enemmän siirtyneet lähialueen ilmiöiden tarkasteluun toisin kuin aiempina vuosina, jolloin kansainvälinen tutkimus- ja kehitystyö keskittyi voittopuolisesti kaukoalueen kulkeutumistutkimiseen. Posiva pitää silti kallioperää edelleenkin tärkeänä osana moniestejärjestelmää.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: