Media

Tiedotteet

13.5.2008 12.00

Posiva luovutti YVA-ohjelman loppusijoituslaitoksen laajentamisesta

Omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva Oy on luovuttanut tänään ympäristövaikutusten arviointiohjelman työ- ja elinkeinoministeriölle. Ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee Olkiluotoon suunniteltavan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamista 3000 uraanitonnilla siten, että loppusijoituslaitokseen voidaan loppusijoittaa 12000 uraanitonnia käytettyä ydinpolttoainetta aiemman 9000 uraanitonnin sijasta. Posiva varautuu näin suunnitelmissaan loppusijoitustilojen laajentamiseen Fortum Power and Heat Oy:n mahdollisen Loviisa 3-ydinvoimalaitosyksikön käytetyn ydinpolttoaineen osalta.

Aikaisemmin tänä keväänä Posiva jätti periaatepäätöshakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle loppusijoituslaitoksen laajentamisesta käsittämään Teollisuuden Voima Oyj:n suunnitteleman Olkiluoto 4-ydinvoimalaitosyksikön käytetyn ydinpolttoaineen. Loppusijoitustilojen kapasiteetiksi tulisi tällöin yhteensä 9000 uraanitonnia, mitä polttoainemäärää koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on tehty loppusijoituslaitoksen aikaisemman lupakäsittelyn yhteydessä 1990-luvun lopulla. Huhtikuussa jätettyyn periaatepäätöshakemukseen liitettiin työ- ja elinkeinoministeriön edellyttämä ajantasaistettu selvitys loppusijoitushankkeen ympäristövaikutuksista.

Nyt tarkasteltava loppusijoituslaitoksen laajennus 3000 uraanitonnilla edellyttää uutta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Arvioinnin lähtökohtana on jo tehtyjen periaatepäätösten ja aikaisemman YVA-menettelyn mukainen loppusijoitusratkaisu.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos muodostuu maanpäällisestä ja maanalaisesta laitososasta. Laajentaminen kohdistuu Olkiluodon kallioperään rakennettaviin maanalaisiin loppusijoitustiloihin. Mahdollisen Loviisa 3-ydinvoimalaitosyksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus alkaisi aikaisintaan 2070-luvulla.

Hankkeen yhteysviranomaisena toimiva työ- ja elinkeinoministeriö huolehtii arviointiohjelman nähtävillä olosta sekä kokoaa siitä annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niistä oman lausuntonsa. Arviointiohjelman ja siitä annettujen lausuntojen perusteella laaditaan arviointiselostus. Posiva arvioi YVA-menettelyn päättyvän vuoden 2009 alussa.

Parhaillaan Posiva rakentaa Olkiluodon kallioperään maanalaista tutkimustilaa ONKALOa, josta hankitaan tietoa vuonna 2012 jätettävää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusta varten. Tunnelia on louhittu yli kolme kilometriä ja se ulottuu lähes 300 metrin syvyyteen. Suunnitelmien mukaan tutkimustila saavuttaa noin 400 metrin loppusijoitussyvyyden vuonna 2009. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on määrä alkaa vuonna 2020.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: