Media

Tiedotteet

10.3.2010 8.30

Posiva tähtää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen jättämiseen vuonna 2012

Omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva Oy tähtää tutkimus- ja kehitystyössään ydinenergialain mukaisen rakentamislupahakemuksen jättämiseen loppusijoituslaitokselle vuonna 2012. Loppusijoituksen teknisten vapautumisesteiden (metallikapseli, bentoniittipuskuri, tunnelien täyteaine) kehitystyö on pitkällä ja Olkiluotoon louhittava maanalainen tutkimustila ONKALO saavuttaa loppusijoitussyvyyden (-420 m) kevään kuluessa.

"Kuluvan ja ensi vuoden aikana loppusijoitussyvyydelle louhitaan tutkimus- ja demonstraatiotilat, kertoo Posivan toimitusjohtaja Reijo Sundell. Niiden avulla on tarkoituksena osoittaa, että loppusijoitustunnelien ja -reikien rakentaminen hallitaan ja kallio on sopivaa loppusijoitustiloille ja täyttää pitkäaikaisturvallisuuden vaatimukset."

 

ONKALOn rakentamisen ohella loppusijoitustekniikan tutkimus- ja kehitystyö etenee kohti rakentamisluvan edellyttämää valmiutta. "Olemme panostaneet viime vuosina pääasiassa loppusijoituskapselin valmistus-, sulkemis- ja tarkastustekniikkaan, nyt Posivan resursseja kohdennetaan erityisesti loppusijoituskapselia ympäröivän bentoniittipuskurin ja tunnelien täytössä käytettävän savimateriaalin tutkimukseen ja valmistustekniikkaan", kertoo Posivan varatoimitusjohtaja Timo Äikäs.

 

Käytetty ydinpolttoaine on suunniteltu kapseloitavaksi ONKALOn läheisyyteen rakennettavassa laitoksessa. Tavoitteena on aloittaa kapselointilaitoksen rakentaminen vuonna 2015, jolloin loppusijoituslaitoksen käyttölupaa voitaisiin hakea valtioneuvostolta vuonna 2018. Näin loppusijoitus voidaan aloittaa 2020.

 

Keskeisen osan loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusta muodostaa turvallisuusperustelu. Se on usean raportin muodostamaa kokonaisuus, jossa tarkastellaan teknisten vapautumisesteiden toimintakykyä kallioperäolosuhteissa pitkälle tulevaisuuteen.

 

"Geologista loppusijoitusta pidetään asiantuntijoiden keskuudessa parhaana ja kestävänä ratkaisuna käytetyn ydinpolttoaineen huollossa. OECD-maiden ydinjätehuollon asiantuntijat ovatkin yhteisessä julkilausumassaan todenneet, että geologinen loppusijoitus on teknisesti toteutettavissa, täyttää turvallisuusvaatimukset ja ottaa huomioon sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden", toteaa OECD/NEA:n ydinjätehuolto-osaston johtaja Hans Riotte.

 

Posivan tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyön ohjelma, TKS-2009, oli esillä kansainvälisessä asiantuntijaseminaarissa Helsingissä keskiviikkona 10.3. Tilaisuudessa tarkasteltiin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen nykytilannetta ja tulevaa tutkimus- ja kehitystyötä ennen ydinjätelaitoksen rakentamislupahakemuksen jättämistä vuonna 2012.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: