Media

Tiedotteet

21.3.2014 12.18

Posiva valitsi kitkatappihitsauksen ydinjätteen kapselointiin

Käytetty ydinpolttoaine pakataan kupari-valurautakapseleihin ennen loppusijoitusta kallioperään. Metallikapseli on loppusijoitusratkaisun tärkein vapautumiseste. Kapselin kuparikuori koostuu kupariputkesta, jossa on valmistusmenetelmästä riippuen yhtenäinen tai hitsattu pohja sekä kapselointilaitoksessa kapseliin hitsattava kuparikansi. Hitsausliitoksen ominaisuudet eivät saa merkittävästi poiketa perusaineen ominaisuuksista.

Posiva ja Ruotsin ydinjäteyhtiö Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ovat vuosien mittaan kehittäneet kahta kapselin sulkemismenetelmää: elektronisuihkuhitsausta ja kitkatappihitsausta. SKB valitsi kitkatappihitsauksen Oskarshamniin rakennettavan kapselointilaitoksen referenssimenetelmäksi rakentamislupahakemuksessaan vuonna 2005. Posivan viime vuonna tekemän vertailun perusteella myös se päätyi valitsemaan kitkatappihitsauksen kapselin sulkemismenetelmäkseen.

Kitkatappihitsaus perustuu hitsattavan materiaalin kuumamuokkaukseen, jossa haluttu lämpötila syntyy suurella nopeudella muokattavaa materiaalia vasten pyörivän työkalun synnyttämästä kitkasta. Menetelmällä on päästy loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden kannalta jonkin verran parempiin tuloksiin kuin toisella tutkitulla ja pitkäaikaisturvallisuuden vaatimukset täyttävällä menetelmällä, elektronisuihkuhitsauksella.
Hitsausjärjestelmä
Kitkatappihitsauksessa käytettävä laitteisto


Kitkatappihitsauksen etuja elektronisuihkuhitsaukseen verrattuna ovat hitsiaineen pienempi raekoko, tasainen ja suuntautumaton raerakenne sekä hyvät mekaaniset ominaisuudet. Toisin sanoen kitkahitsin ominaisuudet ovat elektronisuihkuhitsiä lähempänä perusaineen eli kuparikapselin mekaanisia ominaisuuksia sekä mikrorakennetta. Erittäin aggressiivisissa korroosio-olosuhteissa kitkatappihitsi onkin osoittautunut paremmaksi kuin elektronisuihkuhitsi. Vastaava pätee myös kapselin jännityskorroosioon ja virumiseen, joita koskevissa kokeissa kitkatappihitsauksessa on saatu parempia tuloksia elektronisuihkuhitsaukseen verrattuna.

Nyt kun Posiva on päätynyt samaan ratkaisuun SKB:n kanssa, yhtiöt ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka myötä ne yhdistävät voimansa ja käynnistävät yhteisen ohjelman sekä kitkatappihitsauslaitteiston että -menetelmän jatkokehittämiseksi ja luvittamiseksi. Kehitysohjelman myötä Posiva hankkii oman hitsauslaitteiston, joka luvitetaan kapselointilaitoksen käyttöön ja SKB hankkii arvokasta kokemusta hitsauslaitteiston ja -menetelmän luvittamisesta.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: