Media

Tiedotteet

17.6.2010 15.00

Posivan ONKALO loppusijoitussyvyydelle

Olkiluodon kallioperään louhittava maanalainen tutkimustila ONKALO saavuttaa loppusijoitussyvyyden kesäkuun aikana.

Vuonna 2004 alkanut tunnelin louhinta ja sen yhteydessä tehdyt tutkimukset ovat vahvistaneet maan pinnalta tehtyjen kairausten ja mittausten antamaa käsitystä Olkiluodon kallioperän soveltuvuudesta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen. Maanalaisen tutkimuksen ohella kallioperätutkimukset jatkuvat myös maan pinnalla. Parhaillaan Olkiluotoon kairataan 54. syvää tutkimusreikää.

 

"Ensimmäinen syvä tutkimusreikä kairattiin Olkiluotoon jo vuonna 1989, ja kivinäytteitä on kertynyt tähän mennessä yli 30 kilometriä. Kairausten painopiste on viime vuosina siirtynyt saaren itäosaan, jonka kallioperää kartoitamme omistajiemme mahdollisten uusien yksiköiden käytetylle polttoaineelle", kertoo Posivan toimitusjohtaja Reijo Sundell.

 

ONKALOn louhinta on edennyt syvyydelle, jolla kallion ominaisuudet edustavat loppusijoituskalliota. Kallion ominaisuuksia tutkitaan yksityiskohtaisemmin ONKALOn tutkimustiloissa. Viidessä tutkimustilassa tutkitaan muun muassa kallion jännitystilaa, vesikemiaa ja vedenjohtavuutta. "Olemme käynnistäneet 350 metrin syvyydellä kokeen, jossa tutkitaan kallion jännitystilan vaikutuksia. Sinne porataan kolme halkaisijaltaan puolitoistametristä ja noin seitsemän metriä syvää reikää", toteaa Posivan varatoimitusjohtaja Timo Äikäs.

 

Loppusijoitussyvyydelle tullaan louhimaan kaksi koetunnelia siten, että ne vastaavat suunnittelultaan ja toteutukseltaan loppusijoitustunneleita. Päätavoitteena on osoittaa valmius paikallistaa sopiva kalliotilavuus sekä loppusijoitustunnelille että kapselirei'ille ja louhia tunnelit vaatimusten mukaisesti. Koetunneleiden lisäksi syvälle kallioon louhitaan laite- ja huoltotiloja. Suunnitellut louhintatyöt saadaan päätökseen vuoden 2011 loppuun mennessä.

 

ONKALOn maanpäällinen rakentaminen keskittyy tällä hetkellä ilmanvaihto- ja nostinlaiterakennuksen perustustöihin. Tarkoituksena on, että ONKALOn ilmanvaihto siirtyy ilmanvaihtorakennuksen kautta tapahtuvaksi vuonna 2011.

 

Loppusijoitussyvyyden -420 m - saavuttamisen kunniaksi Posiva järjesti pohjantervajaiset ONKALOssa 17.6.2010. Päätervaajana toimi työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen.

 

Kuvia ONKALOn pohjantervajaisista on saatavilla Posivan internet-sivuilta osoitteessa http://www.posiva.fi/tietopankki/kuvapankki tervauksen jälkeen, noin klo 18 alkaen.

 

 

Lisätietoja:

 

Toimitusjohtaja Reijo Sundell, p. 02-8372 3700

Varatoimitusjohtaja Timo Äikäs 02-8372 3730

Viestintäpäällikkö Timo Seppälä, p. 050-351 1193

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: