Media

Tiedotteet

30.1.2007 12.00

Posivan tutkimus- ja kehitysohjelma tähtää loppusijoituksen turvallisuuden osoittamiseen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimus- ja kehitystyö on edennyt uuteen ohjelmavaiheeseen. Vuoteen 2009 mennessä Posivan on tarkoitus esittää viranomaisten arvioitavaksi ensimmäinen yleiskuvaus siitä aineistosta, jonka perusteella loppusijoituksen rakentamislupaa tullaan Eurajoen Olkiluotoon hakemaan. Nyt käynnistyneen kolmen vuoden tutkimus- ja kehitysohjelman aikana Posivan tulee määrittää riittävän yksityiskohtaisella tasolla loppusijoituskonseptin toiminta pitkäaikaisturvallisuuden edellyttämien vaatimusten mukaisesti Olkiluodon kallioperäolosuhteissa.

Pitkäaikaisturvallisuuden kannalta on oleellista, että loppusijoituksen tekniset päästöesteet – kuparikapseli ja sitä ympäröivä bentoniittisavi sekä tunnelien täyttömateriaali – toimivat ennustetusti Olkiluodon kallioperäolosuhteissa. ”Käytännössä Posivan tutkimus- ja kehitystyön tulee määrittää toimintakykytavoitteet teknisille päästöesteille oletettujen, mutta myös epätodennäköisten, tapahtumakulkujen aikana”, toteaa Posivan toimitusjohtaja Eero Patrakka. Tutkimusohjelmassa Olkiluodon kallioperän tulevaa kehitystä arvioidaan yli 100.000 vuoden päähän, jonne myös päästöesteiden toimintakykytavoitteet asetetaan.

Teknisten päästöesteiden toimintakyvyn osoittaminen on osa loppusijoituksen turvallisuustodisteita, jotka koostuvat kymmenestä erillisestä osaraportista. Niissä määritellään muun muassa loppusijoituskalliolta vaadittavia ominaisuuksia, kallioperän ja biosfäärin oletettuja ja epätodennäköisiä kehityskulkuja sekä loppusijoituspaikan tulevaa kehitystä. Loppusijoituksen turvallisuustodisteet tullaan liittämään vuonna 2012 jätettävään loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemukseen. Turvallisuutta koskevat väliraportti esitetään viranomaisille vuonna 2009.

Posivan vuosille 2007–2009 laatima käytetyn ydinpolttoaineen tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyön ohjelma oli esillä kansainvälisessä asiantuntijaseminaarissa Helsingissä maanantaina 29.1. Tilaisuudessa tarkasteltiin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen nykytilannetta ja tulevia haasteita.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: