Media

Tiedotteet

17.11.2000 12.00

Ruotsissa edetään kohti jatkotutkimuksia: SKB haluaa koekairata Oskarshamnissa, Östhammarissa ja Tierpissä

Ruotsin ydinjätehuoltoyhtiö SKB (Svensk Kärnbränslehantering) on valinnut kolme kuntaa, joissa se haluaa aloittaa kallioperän kairaukset. Ehdolla ovat Oskarshamnin kunta Etelä-Ruotsissa sekä Östhammarin ja Tierpin kunnat Pohjanlahden rannikolla. SKB aikoo lisäksi tehdä turvallisuusanalyysin Nyköpingin kunnassa, jossa koekairaukset on tehty 1980-luvulla. Ennen varsinaisten kenttätutkimusten aloittamista SKB odottaa kuntien kannanottoja asiaan ja Ruotsin hallituksen lupaa.

- Seitsemän-kahdeksan vuoden kulutta voimme ehdottaa yhtä paikkaa varsinaiseksi loppusijoituspaikaksi. Nyt otamme tärkeän askeleen, kun ehdotamme kolmea paikkaa koekairauksiin, sanoo SKB:n toimitusjohtaja Peter Nygårds.

 

Loppusijoitukseen valittavan paikan pitää täyttää viranomaisten asettamat turvallisuusvaatimukset ja paikan täytyy sopia loppusijoituslaitoksen rakentamiseen ja käytetyn ydinpolttoaineen kuljettamiseen. Lisäksi paikkakunnalla asuvien ihmisten on hyväksyttävä laitos. SKB:n tekemien esiselvitysten perusteella kaikki vaatimukset täyttävän paikan löytymiseen on hyvät edellytykset.

 

SKB:n jatkotutkimuksiin ehdottamasta kolmesta kunnasta Oskarshamn ja Östhammar ovat ydinvoimapaikkakuntia ja Tierp on puolestaan Östhammarin naapurikunta.

 

Koekairauksilla on tarkoitus selvittää kallioperän soveltuvuus loppusijoitukseen kolmella tutkimuspaikalla. Tässä yhteydessä voidaan arvioida myös ydinjätehuollon keskittämisen etuja, sillä Oskarshamnissa sijaitsee käytetyn ydinpolttoaineen välivarasto CLAB, jonne on kerätty Ruotsin ydinvoimaloiden käytetty ydinpolttoaine. Östhammarissa on toiminut jo vuosia vähä- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitos.

 

Käytetty ydinpolttoaine kuljetettaisiin vaihtoehtoisiin loppusijoituspaikkoihin meritse, mutta Tierpissä tarvittaisiin merikuljetuksen lisäksi myös rautatiekuljetusta.

 

Jatkotutkimuspaikkojen valinta edellyttää Ruotsin hallituksen ja turvallisuusviranomaisen (SKI, Statens Kärnkraftinspektion) hyväksyntää. SKB:n jatkotutkimuksia koskeva raportti luovutetaan SKI:lle joulukuussa.

 

Kun SKI:n on antanut lausuntonsa ja hallitus hyväksynyt jatkotutkimussuunnitelman, kunnat ottavat kantaa suunnitelmaan syksyllä 2001. Lausuntojen pohjalta SKB:n jatkotutkimussuunnitelmaan voi tulla muutoksia ja tarkennuksia..

 

Vuoden 2001 loppuun mennessä SKB tulee selvittämään kuntien halukkuuden jatkotutkimuksiin. Mikäli kunnat tukevat jatkotutkimuksia, paikkatutkimukset ja niihin liittyvä ympäristövaikutusten arviointi voivat SKB:n arvion mukaan alkaa vuonna 2002.

Lähde: SKB:n tiedote 16.11.2000


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: