Media

Tiedotteet

22.9.2004 12.00

Tunnelin ensimmäinen katko räjäytettiin

Maanalaisen tutkimustilan, ONKALOn rakentamistyöt siirtyvät vähitellen maan alle, kun tunnelin ensimmäisen katkon avaus räjäytettiin tänään. Tunnelin louhinta aloitetaan varovasti, sillä ensimmäisessä katkossa kalliota louhitaan yhden neliömetrin alalta ja kolmen metrin syvyydeltä. Vähitellen aukkoa laajennetaan lopulliseen kokoonsa, jolloin tunneliaukolle tulee korkeutta lähes seitsemän metriä ja leveyttä yli viisi metriä.

Tunnelin louhinta suoritetaan poraus-räjäytysmenetelmällä. Tunneliprofiiliin porataan noin viiden metrin syvyisiä reikiä, jotka panostetaan ja räjäytetään. Syntynyt louhe kuljetaan läjitysalueelle. Nämä vaiheet toistuvat tunnelin rakentamisen aikana.


Kesällä alkaneiden ONKALOn rakentamistöiden aikana on louhittu tunnelin avoleikkausta ja tiivistetty suunnitellun tunneliaukon ympäröivää kalliota. Jatkossa tunnelin louhinnan arvioidaan etenevän noin seitsemän metriä päivässä ja 35 metriä viikossa.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: