Media

Tiedotteet

7.9.2016 15.45

Uudentyyppinen tutkimusprojekti Grönlannin jäätiköllä Suomen (Posiva), Ruotsin (SKB) ja Kanadan (NWMO) ydinjätehuoltoyhtiöiden yhteistyönä saatiin valmiiksi

Kansainvälisen tutkijaryhmän Grönlannissa toteuttama viisivuotinen tutkimusprojekti lisäsi ymmärrystä jäätikköprosesseista.

Nykyisen Suomen, Ruotsin ja Kanadan alue ovat viimeisen miljoonan vuoden aikana kokeneet useita jääkausia, keskimäärin yhden joka 100 000. vuosi. Siksi on äärimmäisen tärkeää ymmärtää millaiset olosuhteet vallitsevat niin jäätikön pinnalla kuin sen alapuolellakin suunniteltaessa geologisiin loppusijoituslaitoksiin perustuvaa turvallista pitkäaikaisratkaisua käytetyn ydinpolttoaineen huoltoon.

Tutkimusta tehtiin Länsi-Grönlannissa, Kangerlussuaqin kylän läheisyydessä. Grönlannin mannerjää on nykyisin maailman toiseksi suurin jäätikkö ja vastaa niitä jäätiköitä, joiden on ennustettu peittävän tulevaisuudessa niin Skandinavian kuin Kanadankin.

Posiva ja sen yhteistyöorganisaatiot ruotsalainen SKB ja kanadalainen NWMO ovat raportissaan julkaisseet positiivisia tuloksia vuosina 2008 – 2013 yhteistyössä toteuttamastaan Grönlannin analogiaprojektista (Greenland Analogue Project, GAP). Projekti toi yhteen asiantuntijoita, tutkijoita ja tekniikan edustajia kuudesta eri maasta. Projekti keskittyi tutkimaan vuorovaikutussuhteita jäätikön ja sitä ympäröivien alueiden, niin maanpäällisten kuin maanalaistenkin, välillä. Näin saatua tietoa käytetään geologisten loppusijoituslaitosten turvallisuusperusteluissa – kokonaisvaltaisissa ja yksityiskohtaisissa analyyseissä, joilla arvioidaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuutta jopa miljoonan vuoden aikajaksolla.

“GAP-projektin tuloksista saimme tietoa siitä, missä ja miten paljon jäätiköllä muodostuu sulavesiä sekä jäätikön pinnalla että jäätikön ja sen alaisen kallion yhtymäkohdassa, ja miten vesi kulkeutuu jäätikön pinnalta sen alle. Projekti tuotti myös täysin uutta tietoa vedenpaineesta jäätikön alla” kertoi Posivan tutkimuspäällikkö Anne Kontula, joka toimi varaprojektipäällikkönä GAP-projektissa.

“Kairanreikien ja mallinnustutkimusten tulokset vahvistivat, että Grönlannin jäätikön alla vallitseva vuotuinen keskimääräinen vedenpaine vastaa hyvällä tarkkuudella 92 %:n osuutta jäätikön paksuudesta” totesi SKB:n geoasiantuntija ja GAP-projektipäällikkö Lillemor Claesson Liljedahl. “Tämän uuden tiedon perusteella aikaisemmissa ja edelleen käynnissä olevissa turvallisuusarvioinneissa voidaan todeta, että tehdyt oletukset jäätikön alla vallitsevista olosuhteista ovat olleet realistisia”.

Monique Hobbs, NWMO:n geoasiantuntija ja sijoituspaikan tutkimusprojektin koordinointipäällikkö toi myös esille näiden positiivisten tulosten merkityksen ja totesi: “Meidän alallamme turvallisuus on aina tärkein prioriteettimme. Geologisten loppusijoituslaitosten toimintasyvyydellä vallitsevien paineolosuhteiden ja pohjaveden ominaisuuksien parempi ymmärtäminen edesauttaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvän tietouden ja parhaiden käytäntöjen kehitystä kansainvälisesti.”

Viisivuotisen projektin aikana tutkijat tekivät suoria ja välillisiä havaintoja jäätikön liikkeistä, sulavesien valumasta, jäätikön painon aiheuttamasta vedenpaineesta ja veden siirtymisestä jäätikön päältä sen alapuolisille alueille. Projekti myös tuotti arvokasta tietoa sulavesien ja maanalaisten pohjavesijärjestelmien välisestä vuorovaikutuksesta. Grönlannin analogiaprojektista saadut uudet tiedot ja kehittynyt tieteellinen ymmärrys tuovat entistä vahvempaa pohjaa geologisten loppusijoituslaitosten turvallisuusperusteluihin.

Julkaistu GAP projektin loppuraportti löytyy täältä: http://www.posiva.fi/en/databank/the_greenland_analogue_project_final_report.1867.xhtml#.V8_0T-I_zl8

http://www.posiva.fi/tietopankki/the_greenland_analogue_project_final_report.xhtml#xmrow_1871

 
Julkaistu GAP projektin dataraportti löytyy täältä: http://www.skb.com/publication/2484511/R-14-13.pdf


Lisätietoa:

Anne Kontula                   
tutkimuspäällikkö, Posiva Oy
anne.kontula(at)posiva.fi
+358505529779

Dr. Lillemor Claesson Liljedahl
GAP manager, Svensk Kärnbränslehantering AB
lillemor.claesson(at)skb.se
+46 70 2205945

Bradley Hammond                            
NWMO Senior Communications Manager                
bhammond(at)nwmo.ca                            
647.259.5544   

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: