Media

Tiedotteet

22.6.2010 12.16

Ydinjätteen loppusijoituksen koulutusta kehittävä ja yhtenäistävä EU-projekti kokoontui Eurajoella

Käytetyn ydinpolttoaineen ja runsasaktiivisen ydinjätteen turvallisen loppusijoituksen edellyttämää osaamista kehitetään EU:n tukemassa 7. tutkimuspuiteohjelman kolmivuotisessa PETRUS II- projektissa, joka kokoontuu Vuojoen kartanolla 21.–22.6.10.

Tavoitteena on luoda yhdenmukainen eurooppalainen koulutusohjelma ydinjätteen loppusijoitushankkeisiin hakeutuville asiantuntijoille. Posivan lisäksi projektissa on mukana 14 yhteisöä ja yliopistoa kahdestatoista Euroopan maasta.

 

"Käytetyn ydinpolttoaineen ja runsasaktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta valmistellaan useissa Euroopan maissa. Koulutuksella tähdätään siihen, että asiantuntijoiden puute ei muodostuisi ongelmaksi hankkeiden edetessä toteutukseen", kertoo PETRUS-projektissa Posivan edustajana työskentelevä vanhempi asiantuntija Marjatta Palmu. "Ydinjätteen loppusijoitustyöhön valmistavaa koulutusohjelmaa ei ole Suomessa eikä muuallakaan Euroopassa, vaan asiantuntijuus on useimmiten hankittu käytännön työn ja toteuttajaorganisaatioiden antaman sisäisen koulutuksen kautta", lisää Palmu.

 

Ydinjäteyhtiöiden ohella PETRUS-projektiin osallistuu lukuisia eurooppalaisia yliopistoja, joiden opinto-ohjelmiin ollaan kehittämässä maisterin tutkintoa vastaava yhteinen opintokokonaisuus ydinjätteen loppusijoituksesta. Eurooppalaisittain yhtenäinen koulutusohjelma mahdollistaa ammattitaitoisen työvoiman hankinnan kansallisista rajoista riippumatta ja edesauttaa työvoiman liikkuvuutta kansallisten loppusijoitushankkeiden tarpeiden mukaisesti. Suomesta projektiin osallistuu Posivan ohella Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu.

 

Vuojoen kartanolla järjestettyyn projektiryhmän neljänteen kokoukseen osallistui 21 asiantuntijaa eurooppalaisista ydinjätehuollon organisaatioista ja yliopistoista. Projektia koordinoi Ecole de Mines de Nancy Ranskasta. Projekti päättyy 2012 ja sen budjetti on lähes 1,9 miljoonaa euroa.


 

Lisätietoja:

 

Vanhempi asiantuntija Marjatta Palmu, p. 050-5613427

Viestintäpäällikkö Timo Seppälä, p. 050-351 1193


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: