Tietopankki

Työraportti 2017-1

Takaisin

Nimi:

Fracture Specific Water Sampling and Electrical Conductivity Measurements at the Olkiluoto Site in Eurajoki, Drillholes OL-KR35 and OL-KR53

Raportin kirjoittaja:

Ripatti, K., Pöllänen, J., Lamminmäki, T.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

90

Tiivistelmä:

Olkiluodon tutkimusalueella otettiin rakokohtaisia vesinäytteitä valituista raoista ja mitattiin sähkönjohtavuutta kairarei’issä OL-KR35 ja OL-KR53 vuoden 2014 heinä­kuusta marraskuuhun. Mittaukset tehtiin Posiva Flow Log –virtauseromittaus­mene­telmällä (PFL DIFF) käyttäen vesinäytteenottoon suunniteltua laitekonfiguraatiota. Mittausten tarkoituksena oli kerätä rakokohtaisia näytteitä pohjavesianalyysejä varten. Tässä raportissa esitetään näytteenoton ja mittausten periaatteet sekä tulokset mittauksista ja laboratorioanalyyseistä.

Tutkimusohjelman tärkein osatehtävä oli vesinäytteenotto. Muut oheismittaukset tehtiin näytteiden laadun varmistamiseksi. Näytteenottoon valitut raot paikallistettiin virtaus- ja pistevastusmittausten avulla. Näytteenoton aikana valitun raon kohdalla seurattiin näytteen laadun kontrolloimiseksi myös rakoveden virtausta, veden sähkönjohtavuutta ja virtaavan veden lämpötilaa.

Avainsanat:

Vesinäytteenotto, geokemia, pohjavesi, virtaus, mittaus, peruskallio, kairanreikä, sähkönjohtavuus, Posiva Flow Log.

Tiedosto(t):

Fracture Specific Water Sampling and Electrical Conductivity Measurements at the Olkiluoto Site in Eurajoki, Drillholes OL-KR35 and OL-KR53 (pdf) (41.6 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: