Tietopankki

Tietopankki

Posiva julkaisee työraportteja sekä Posiva-raportteja. Vuodesta 2006 lähtien lähestulkoon kaikki raportit on julkaistu verkkosivuilla, ja ne löytyvät tietopankista. Tietopankista löydät myös Posivan julkaiseman Posiva tutkii -tiedotuslehden, vuosikertomukset sekä yhteenvedot Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon toiminnasta. Lisäksi tietopankista löytyy hyödyllistä opetusmateriaalia.

Posivan kuvapankkiin pääset tästä.

Uusimmat julkaisut


Työraportti 2016-29

Takaisin

Nimi:

Geophysical Drillhole Logging and Imaging in Pilot Hole ONK-PH28 at Olkiluoto in Autumn 2015

Raportin kirjoittaja:

Tiensuu, K., Heikkinen, E., Kiuru, R., Ravimo, I.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

60

Tiivistelmä:

Suomen Malmi Oy teki geofysikaalisia mittauksia ja optista sekä akustista reikäkuvausta pilottireiässä ONK-PH28 Olkiluodon tutkimustila ONKALOssa loka­kuussa 2015. ONK-PH28 on noin 300 m pitkä, hyvin lievästi yläkätinen, ja tässä työssä selvitettiinkin kyseisen kairareiän ominaisuuksien lisäksi myös yläkätisen kairareiän mittaukseen liittyviä seikkoja, mittausmenetelmästä riippuen kairareikä tulpattuna ja vesitäytteisenä tai tulppaamattomana ja ilman vesitäytettä.

Työ tehtiin Posiva Oy:n tilauksesta osana yksityiskohtaisia kallioperätutkimuksia käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta varten. Suomen Malmi Oy suoritti mittaus­työn ja Pöyry Finland Oy aineiston käsittelyn ja raportoinnin. Raportissa on kuvattu kenttätöiden kulku, käytetty tutkimuskalusto ja tehdyt korjaukset sekä esitetty tulokset liitteissä. Aineiston laatua on käsitelty raportissa. Lisäksi työhön liittyvät havainnot tämän tyyppisen kairareiän mittaamisesta on kirjattu raporttiin.

Avainsanat:

Geofysiikka, reikämittaukset, reikäkuvaukset, rakennegeologia, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus.

Tiedosto(t):

WR_2016-29_web (pdf) (1.3 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: