Tietopankki

POSIVA-raportti 2016-16

Takaisin

Nimi:

Geology of Olkiluoto

Raportin kirjoittaja:

Aaltonen, I. (ed.), Engström, J., Front, K., Gehör, S., Kosunen, P., Kärki, A., Paananen, M., Paulamäki, S., Mattila, J.,

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

398

ISBN:

978-951-652-244-2

Tiivistelmä:

Lounais-Suomessa sijaitseva Olkiluodon saari on valittu korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituspaikaksi. Saarelle rakennetaan suomalaisten energiayhtiöiden TVO:n ja Fortumin ydinvoimaloissa syntynyttä ydinjätettä varten geologinen loppusijoituspaikka, jonka on tarkoitus olla käytössä 2020-luvun alkupuolella. TVO:n ja Fortumin omistama Posiva on asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa loppusijoittamisen toteuttamisesta. Posiva haki rakennuslupaa Suomen hallitukselta joulukuussa 2012 ja hakemuksen taustamateriaaliin kuului kuvaus Olkiluodon alueesta. Säteilyturvakeskus (STUK) arvioi hakemuksen, ja toimitti työ- ja elinkeinoministeriölle alkuvuodesta 2015 positiivisen lausunnon: "käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitos voidaan rakentaa turvalliseksi". Suomen hallitus hyväksyi rakennuslupahakemuksen vuonna 2016.

Posiva jatkanut monitieteellisen paikankuvauksen päivittämistä käyttölupavaihetta varten. Geologian osuus paikankuvauksesta on huomattava. Geologinen malli on luotu käyttäen apuna satoja kalliopaljastumia, kymmeniä kilometrejä kairasydämiä, laajamittaista tunnelikartoitusta ja monenlaisia geofysikaalisia tutkimuksia. Olkiluodon paleoproterotsooinen kallioperä koostuu vaihtelevasti migmatoituneista suprakrustisista kivistä, jotka ovat käyneet läpi korkean asteen metamorfoosin: migmatoituneista metapeliiteistä, meta-areniiteistä ja pyroklastisista metavulkaniiteistä. Näihin kiviin on intrudoitunut graniittisia-tonaliittisia kiviä, graniittisia pegmatiitteja sekä diabaasijuonia. Olkiluodon alueen hydroterminen muuttuminen voidaan jakaa kahteen luokkaan sen perusteella, miten fluidit ovat kulkeutuneet kivessä: rakoilun tai juonien kontrolloima muuttuminen ja koko kiven läpikotainen muuttuminen. Olkiluodon haurasta deformaatiohistoriaa on mallinnettu kalliopaljastumien ja kairasydämien siirrosten ja muun hauraan deformaation aineiston avulla. Alueen kallioperä on käynyt läpi seitsemän erilaista paleojännitystilaa aikavälillä n. 1,7–1,0 Ga.

Avainsanat:

litologia, deformaatio, hydroterminen muuttuminen, geologinen malli, 3Dmallinnus, ydinjätehuolto, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus, Olkiluoto, Eurajoki, Suomi

Tiedosto(t):

Geology of Olkiluoto (pdf) (99 MB)
Appendix_I_Bedrock_map_of_Olkiluoto (pdf) (83.1 MB)
Appendix_II_Lithology_of_Olkiluoto (pdf) (7.7 MB)
Appendix_III_Structural_interpretation_of_Olkiluoto (pdf) (14 MB)
Appendix_IV_Modelled_brittle_fault_zones_on_surface (pdf) (14.1 MB)
Appendix_V_Datamap_of_Olkiluoto (pdf) (13.6 MB)
Appendix_VI_Modelled_rock_units_database (xls) (734 KB)
Appendix_VII_Modelled_brittle_deformation_zones_database (xls) (1.3 MB)
Appendix_VIII_Groups_1-5_of_repository_scale_brittle_deformation_zones (xls) (306.5 KB)
Appendix_IX_Section_ figures_of lithological_and_brittle_models (doc) (4.3 MB)
Appendix_X_3D_lithological_model (pdf) (5.7 MB)
Appendix_XI_3D_brittle_deformation_model (pdf) (2.6 MB)
Appendix_XII_Detailed-scale_model_data (doc) (6.1 MB)
Appendix_XIII_Detailed-scale model version 10_Data_Table (xls) (137 KB)
Readme_Appendix_X (docx) (891.9 KB)
Readme_Appendix_XI (docx) (714.9 KB)


Takaisin


Jaa artikkeli: