Tietopankki

POSIVA-raportti 2016-20

Takaisin

Nimi:

In Situ Stress Measurements in ONKALO with LVDT - Cell

Raportin kirjoittaja:

Hakala, M., Siren, T., Ström, J., Valli, J., Hakala, V., Heine, J., Sireni, S., Kemppainen, K., Savunen, J.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

186

ISBN:

ISBN 978-951-652-263-3 / ISSN 2343-4740

Tiivistelmä:

Posiva Oy:n ONKALO tutkimustiloissa tehtiin vuosien 2009-2014 aikana kaksi­kymmentä kallion in situ jännitystilamittausta LVDT-menetelmällä (Hakala ja muut 2013).  Mittauspisteet sijaitsivat 156 m – 420 m kalliopinnan alapuolella.  Valtaosa mittauksista suoritettiin poistoilmakuilussa ONK-KU2 ja vinotunnelissa ONK-VT1. Loput mittauksista tehtiin tasolla -345 m sijaitsevassa kalliomekaanisessa tutkimusperässä ONK-TKU3 (POSE) ja tasolla -420 m sijaitsevissa demonstraa­tio­tunneleissa ONK-DT1 ja ONK-DT2.

LVDT-menetelmä kehitettiin varmistamaan hydraulisen murtamisen menetelmällä saatuja tuloksia ja poistamaan havaitut perinteisten irtikairausmenetelmien ongelmat. Menetelmän keskeiset parannukset ovat isompi mittareikä, joka eliminoi kiven heterogeenisyyden vaikutuksia sekä mittakennon mekaaninen kiinnitys, jolla ratkaistiin liiman irtoamisen, aikariippuvan käyttäytymisen ja pitkän kovettumisajan aiheuttamat ongelmat.

LVDT-menetelmää on kehitetty jatkuvasti aina ensimmäisestä poistoilmakuilussa ONK-KU2 tasolla -265 m suoritetusta mittauksesta lähtien.  Kenttämittaustekniikkaa kehitettiin erityisesti Äspö Hard Rock Laboratory:n hyvin tunnetussa in situ jännitystilassa tehtyjen referenssimittausten kokemusten perusteella (Hakala ja muut 2013).  Muita keskeisiä parannuksia ovat olleet mittausten laadun arviointijärjestelmän ja mittauspaikkasidonnaisen jännitystilan suuruuden ja suunnan virhearviointi­menetelmän kehittäminen.

LVDT-mittausten tulokset yhdistettiin kahdeksi jännitystilatulkinnaksi. ONKALO-alueen tulkinnasta saatiin jännitystensorikomponenttien syvyysriippuvuudet, jotka voidaan muuntaa pääjännitysten suunniksi ja suuruuksiksi.  Tähän tulkintaa on syytä suhtautua varauksella, koska se ei huomioi hauraan murtuman vyöhykkeiden toden­näköisiä vaikutuksia alueen jännitystilaan eikä viimeisen jääkauden häiriöitä tason -300 m yläpuolella.

Tämän työn tuloksena syntyneet jännitystilatulkinnat vastaavat melko hyvin viimeisessä Olkiluodon loppusijoituspaikan kuvauksessa (Posiva 2013) esitettyä jännitystila­tulkintaa, joka perustuu raporttiin kallion jännitystilamittaustulosten kokonaisarviosta Olkiluodon alueella (Ask 2011).  Loppusijoitussyvyydellä suurin in situ pääjännitys­komponentti on lähes vaakasuuntainen ja 90% luottamusvälin mukaan sen suuruus on välillä 28 MPa - 35 MPa ja suunta välillä 283° - 323° (itä-kaakko -suuntainen).  Vaikka tulos antaakin hyvän pohjan loppusijoituslaitoksen suunnittelulle, erityisesti tilojen suuntaukselle, on kuitenkin selvää, että jännitystila ei ole vakio loppusijoituslaitoksen syvyystasolla.

Avainsanat:

ONKALO, in situ jännitystila, mittaus, tulkinta, LVDT-kenno.

Tiedosto(t):

In Situ Stress Measurements in ONKALO with LVDT - Cell (pdf) (20.8 MB)
Posiva_ONKALO_LVDT_Appendix_1 (pdf) (13 MB)
Posiva_ONKALO_LVDT_Appendix_2 (pdf) (6.1 MB)
Posiva_ONKALO_LVDT_Appendix_3 (pdf) (687.4 KB)
Posiva_ONKALO_LVDT_Appendix_4 (pdf) (39.3 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: