Tietopankki

POSIVA-raportti 2016-17

Takaisin

Nimi:

The Greenland Analogue Project: Final Report

Raportin kirjoittaja:

Kontula, A., Pitkänen, P., Claesson Liljedahl, L., Näslund, J.-O., Selroos, J.-O., Puigdomenech, I., Vidstrand, P., Harper, J., Hobbs, M., Hirschorn, S., Kennell, L., Follin, S., Jansson, P., Marcos, N., Ruskeeniemi, T., Tullborg, E.-L.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

152

ISBN:

ISBN 978-951-652-245-9

Tiivistelmä:

Tämä loppuraportti yhdessä Grönlannin Analogia Projektin dataraportin kanssa on (Posiva WR 2016-37), vetää yhteen GAPin tutkimukset ja tulokset. Loppuraportti käsittelee dataraportin tuloksia loppusijoituksen näkökulmasta. GAP käynnistettiin vuonna 2008 yhdessä Suomen, Ruotsin ja Kanadan ydinjätteiden loppusijoitusyhtiöiden Posivan, SKB:n ja NWMO:n kanssa.

GAP:in tarkoitus oli lisätä tietämystämme glasiaalihydrologisten prosessien osalta ja niiden vaikutuksista pintaympäristöön sekä kallioperään. Tuloksia tullaan hyödyntämään erityisesti loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuustarkasteluissa. Kangerlussuaqin alue, länsi Grönlannissa havaittiin hyväksi tulevaisuuden luonnon analogia alueeksi kiteiselle kallioperälle. Tutkimusalue sijoittuu jäätikön reunan läheisyyteen ja tutkimusalueeseen kuului niin jäätiköitynyttä kuin jäästä vapaata aluetta ja toimii täten hyvin tulevaisuuden analogia alueena aikaisemminkin jäätiköityneelle Olkiluodolle.

Loppuraportissa esitetään GAP:n päätulokset sekä projektin myötä lisääntynyt tieteellinen ymmärrys glasiaalihydroligisista prosesseista. Data raportissa (WR 2016-37) esitetään GAPin kaikki datat ja tulokset sekä arvoidaan datasettien laatu. Posiva tulee käyttämään GAP:n tuloksia ja johtopäätöksiä turvallisuusperustelussaan.

Avainsanat:

Grönlannin Analogia Projekti, GAP, jäätikkö, ikirouta, talikit, hydrologia, glasiaalihydrologia, geokemia, hydrogeologia, luonnon analogia, ydinjätteiden loppusijoitus, jäätikön pohjan virtausreitit, Kangerlussuaq, Russell jäätikkö, Leverett jäätikkö, pingo, Isunnguata Sermia.

Tiedosto(t):

The Greenland Analogue Project: Final Report (pdf) (40 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: