Tietopankki

Tietopankki

Posiva julkaisee työraportteja sekä Posiva-raportteja. Vuodesta 2006 lähtien lähestulkoon kaikki raportit on julkaistu verkkosivuilla, ja ne löytyvät tietopankista. Tietopankista löydät myös Posivan julkaiseman Posiva tutkii -tiedotuslehden, vuosikertomukset sekä yhteenvedot Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon toiminnasta. Lisäksi tietopankista löytyy hyödyllistä opetusmateriaalia.

Posivan kuvapankkiin pääset tästä.

Uusimmat julkaisut


Työraportti 2015-46

Takaisin

Nimi:

Results of Monitoring at Olkiluoto in 2014 - Foreign Materials

Raportin kirjoittaja:

Sacklén, N.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

52

Tiivistelmä:

Vieraiden aineiden monitorointi ONKALOssa 2014

Tässä raportissa käsitellään ONKALOon vuoden 2014 aikana vietyjä materiaaleja. Vieraat materiaalit ovat ONKALOn rakentamisessa käytettäviä aineita, jotka eivät kuulu moniesteperiaatteeseen eivätkä kallioperään. Kaikki ONKALOssa käytettäväksi hyväksytyt materiaalit on listattu materiaalikäsikirjassa. Vieraiden materiaalien valvontaja hallinta on yksi ONKALOn rakentamisen turvallisuuskriittisistä toiminnoista. Muut turvallisuuskriittiset toiminnot ovat vuotovesien seuranta, EDZ (louhinnan
vauriovyöhyke) ja kairaukset ONKALOn alueella.


Päivitetty ONKALOn monitorointiohjelma otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa. Päivitys on voimassa ajalle ennen loppusijoituksen aloitusta. Seurantaan liittyvät muutokset olivat vähäisiä ja näytteenotto on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

ONKALOn ajotunneli louhittiin valmiiksi vuoden 2012 aikana, demonstraatioalue ja tekniset tilat vuoden 2013 aikana. Henkilökuilu 1 (ONK-KU1) ja tuloilmakuilu 1 (ONK-KU3) nousuporattiin lopulliseen syvyyteen -455 m keväällä 2014. Louhitussa kalliotilavuudessa ei ole tapahtunut muutoksia vuodesta 2013. Täten vuosina 2004-2014 louhitun kallion kokonaistilavuus on edelleen 317 605 m3. Tässä raportissa on
esitetty kaikki vuoden 2014 aikana ONKALOn rakentamisessa käytetyt vieraat materiaalit. Tässä raportissa esitetään myös kaikki ONKALOn rakentamisen alusta vuodesta 2004 lähtien käytettyjen vieraiden aineiden määrät.

Kaikki ONKALOn rakentamisen aikana käytetty vesi pumpataan maanpinnalle sedimentaatioaltaaseen. Vuonna 2014 vesinäytteitä otettiin sedimentaatioaltaasta.

Avainsanat:

Vieraat materiaalit, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus, monitorointi,Olkiluoto, ONKALO

Tiedosto(t):

WR 2015-46_web (pdf) (1.2 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: