Tietopankki

Tietopankki

Posiva julkaisee työraportteja sekä Posiva-raportteja. Vuodesta 2006 lähtien lähestulkoon kaikki raportit on julkaistu verkkosivuilla, ja ne löytyvät tietopankista. Tietopankista löydät myös Posivan julkaiseman Posiva tutkii -tiedotuslehden, vuosikertomukset sekä yhteenvedot Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon toiminnasta. Lisäksi tietopankista löytyy hyödyllistä opetusmateriaalia.

Posivan kuvapankkiin pääset tästä.

Uusimmat julkaisut


Työraportti 2016-64

Takaisin

Nimi:

Studies on the Aquatic Environment at Olkiluoto and Reference Area: 3. Olkiluoto Coastal Area in 2011-12

Raportin kirjoittaja:

Kirkkala, T., Mikkilä, E., Koivunen, S.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

186

Tiivistelmä:

VESISTÖTUTKIMUKSET OLKILUODOSSA JA REFERENSSIALUEELLA: 3. OLKILUODON RANNIKKOALUE 2011-2012

Tässä työraportissa esitetään Olkiluodon rannikkoalueella vuosina 2011-2012 toteutettujen vesistötutkimusten menetelmät ja tulokset. Ensimmäinen mittauskampanja toteutettiin vuosina 2009–2010. Tutkimusten tarkoituksena oli parantaa tietämystä Olkiluodon rannikkovesistä ja tuottaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuusperustelun lähtötietoja.

Tutkimusten tavoitteena oli arvioida vesiympäristössä elävien kasvien ja eläinten pinta-alakohtaisen biomassan jakautumia ja määrittää kasvi- ja eläinlajien mittoja (ns. dimensioita). Toisena tavoitteena oli arvioida eri alkuaineiden, ja varsinkin turvallisuusperustelun kannalta keskeisten alkuaineiden (C-14, Cl, I, Sr, Mo, Ag, Se, Nb, Cs, Ni, Pd, Pb and Sn), siirtymistä vedestä vesikasveihin ja -eläimiin.

Olkiluodon rannikolta kerättiin näytteiksi pintavettä, sedimenttiä, vesikasveja,kasviplanktonia, pohjaeläimiä ja kaloja biomassa-arvioita ja dimensiomäärityksiä sekä alkuaineanalyysejä varten. Näistä laskettiin edelleen arviot eliöiden siirtokertoimille.

Näytteenottomenetelmät sekä näytteiden esikäsittely- ja analysointitavat olivat perusteiltaan samanlaiset kuin vuosina 2009-10, mutta muutoksia tehtiin työskentelyn sujuvuuden ja tulosten luotettavuuden ja kattavuuden parantamiseksi.

Avainsanat:

Vesisyvyys, vedenlaatu, pintasedimentti, vesikasvit, kasviplankton, kalat, pohjaeläimet, biomassa, dimensiot, alkuainepitoisuus, siirtokerroin.

Tiedosto(t):

Studies on the Aquatic Environment at Olkiluoto and Reference Area: 3. Olkiluoto Coastal Area in 2011-12 (pdf) (13.3 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: