Tietopankki

Tietopankki

Posiva julkaisee työraportteja sekä Posiva-raportteja. Vuodesta 2006 lähtien lähestulkoon kaikki raportit on julkaistu verkkosivuilla, ja ne löytyvät tietopankista. Tietopankista löydät myös Posivan julkaiseman Posiva tutkii -tiedotuslehden, vuosikertomukset sekä yhteenvedot Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon toiminnasta. Lisäksi tietopankista löytyy hyödyllistä opetusmateriaalia.

Posivan kuvapankkiin pääset tästä.

Uusimmat julkaisut


Työraportti 2017-8

Takaisin

Nimi:

Summary of Breeding Bird Counts in the Olkiluoto Archipelago

Raportin kirjoittaja:

Alho, P., Sojakka, T.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

78

Tiivistelmä:

Tämä tutkimus esittelee yhteenvedon vuosien 2009-2015 välisenä aikana tehdyistä lintulaskennoista ja vertaa niiden tuloksia 1980-1991 tehtyjen laskentojen tuloksiin. Vuodesta 2009 lähtien pesivien lintujen laskentoja on tehty Olkiluodon alueen saarissa osana Posiva Oy:n suorittamaa ympäristön monitorointia.

Lintulaskentojen tutkimusalue sijaitsee Natura-2000 alueen pohjoisessa osassa Rauman saaristossa ja on myös osa Selkämeren kansallispuistoa.

Olkiluodon alueen saarten linnustoa voidaan kuvailla hyvin monipuoliseksi ja runsaaksi. Lintulaskentojen mukaan tutkimusalueella esiintyy useita EU:n lintudirektiivin lajeja, sekä kansallisella tasolla uhanalaisiksi määriteltyjä lajeja. Verrattaessa aikaisempiin tutkimuksiin vuosilta 1980-1991 voidaan havaita muutamia suhteellisen lyhyessä ajassa ilmaantuneita muutoksia alueen lintupopulaatiossa. Jotkut lintupopulaatiot ovat kärsineet voimakkaasta kannanlaskusta (esimerkiksi kanadanhanhi) ja joitain alueelle uusia lajeja (muun muassa merimetso) on vakiintunut edellisten lintulaskentojen jälkeen.

Avainsanat:

Olkiluoto, saaristo, linnusto, lintulaskennat, Selkämeri

Tiedosto(t):

WR 2017-08_web (pdf) (3.4 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: