Tietopankki

Työraportti 2006-32

Takaisin

Nimi:

A System of Nomenclature for Rocks in Olkiluoto

Raportin kirjoittaja:

Mattila, J.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

16

Tiivistelmä:

Ydinjätteiden loppusijoitukseen liittyvän kansainvälisen kiinnostuksen ja yhteistyön vuoksi on kivien luokittelussa ja nimeämisessä tarpeellista noudattaa olemassa olevia luokitussysteemejä sekä kansainvälisiä suosituksia. Britannian geologian tutkimuskeskuksen (BGS) kivien luokittelusysteemi on ainoa olemassa oleva perusteellinen kivien luokittelusysteemi ja sen perusperiaatteita on myös käytetty Olkiluodon kivien nimeämisessä. BGS:n luokittelusysteemi perustuu kuvailevien termien sekä hierarkian käyttöön, joka mahdollistaa kivien luokittelun eri tasoilla riippuen tehtävän tutkimuksen tarkoituksesta, käytettävissä olevan tiedon määrästä sekä käyttäjän asiantuntemuksesta. Luokittelusysteemissä jokaiselle kivilajille määritellään perusnimi, joka pohjautuu kiven rakenteeseen, tekstuuriin tai modaaliseen koostumukseen ja lisäksi perusnimeä voidaan täydentää ylimääräisillä määritteillä, jotka perustuvat kiven rakenteeseen, tekstuuriin tai mineralogiaan.

Olkiluodon metamorfiset kivet koostuvat migmatiittisista sekä (ei-migmatiittisista) gneisseistä, jotka voidaan edelleen jakaa alaluokkiin kiven rakenteen ja mineralogian perusteella. Alaluokkia ovat stromaattiset, suoni-, diateksiittiset, kiille-, kvartsi-, mafiset ja TGG-gneissit. Syväkivet muodostuvat puolestaan pegmatiittisistä graniiteista, K-maasälpäporfyyreistä sekä diabaaseista.

Avainsanat:

Kivien luokitus, kivien nimeäminen, metamorfiset kivet, syväkivet, Olkiluoto, Suomi, ydinjätteiden loppusijoitus

Tiedosto(t):

A System of Nomenclature for Rocks in Olkiluoto (pdf) (132.3 KB)


Takaisin


Jaa artikkeli: