Tietopankki

Työraportti 2006-34

Takaisin

Nimi:

Effect of Material Parameters on the Compactibility of Backfill Materials

Raportin kirjoittaja:

Keto, P., Kuula-Väisänen, P., Ruuskanen, J.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

77

Tiivistelmä:

Erilaisten parametrien vaikutusta bentoniitti-murskeseoksen ja Friedland-saven tiivistettävyyteen tutkittiin laboratoriossa kahdella erilaisella tiivistyskokeella. Varioituja materiaaliparametrejä olivat runkoaineen raekokojakauma, raemuoto, vesipitoisuus ja bentoniitin määrä (15/30%). Muita varioituja parametrejä olivat massaan sekoitetun veden suolapitoisuus, sekoitusprosessi sekä tiivistystapa ja –energia.

Varioimalla murskausprosessia tuotettiin Olkiluodon kiille-gneissistä runkoaineita, joilla oli toisistaan poikkeava raekokojakauma. Lisäksi yhdeksi runkoaineeksi valittiin hiekka sen lajittuneen raekokojakauman ja pyöreän raemuodon perusteella. Runkoaineiden maksimiraekoko oli 5-10 mm. Vertailtaessa eri runkoaineiden tiivistettävyyttä havaittiin, että kaikista suurimmat kuivatiheydet saavutettiin runkoaineilla, joilla oli lajittumaton
raeokokojakauma.

Bentoniitti-murskeseosten tiivistyskäyttäytyminen määräytyi bentoniitin määrän mukaan. Muilla varioiduilla parametreillä ei ollut merkittävää vaikutusta tiivistettävyyteen kun bentoniitin määrä seoksessa oli 30%. Tämä voidaan selittää bentoniitin määrällä, joka oli suurempi kuin mitä tarvitaan runkoaineen rakeiden välisen tilavuuden täyttämiseen.

Kahdella eri tiivistyskokeella saavutetut tulokset olivat vertailukelpoisia. Sekä 30/70-
seokset että Friedland-savi käyttäytyivät samalla tavalla kun niitä tiivistettiin kolmella eri tiivistyspaineella (180, 540 ja 980 kPa).

Avainsanat:

tiivistettävyys, materiaaliparametrit, raekokojaukauma, maksimi kuivatiheys,

Tiedosto(t):

Effect of Material Parameters on the Compactibility of Backfill Materials (pdf) (2.1 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: