Tietopankki

Työraportti 2016-12

Takaisin

Nimi:

Geochemical and Physical Properties and In Situ Distribution Coefficients of the Deep Soil Pits OL-KK22, OL-KK23 and OL-KK24 at Olkiluoto

Raportin kirjoittaja:

Lahdenperä, A.-M.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

150

Tiivistelmä:

Raporttiin on koottu yhteenveto syvien maaperäkuoppien OL-KK22, OL-KK23 ja OL-KK24 humus- ja mineraalikerrosten alkuaineiden geokemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista sekä in situ jakaantumiskertoimista (Kd arvot). Aineiston avulla saadaan lisätietoa pintaympäristön kehittymisestä ja radionuklidien kulkeutumisesta. Tuloksia käytetään pintaympäristön ja geosfääri-biosfääri rajapinnan mallinnuksissa.

Eri maaperä- ja sedimenttilajit ovat perustana eri biotooppiluokituksille. Kasvu- ja elinympäristön ominaisuudet määräävät suurelta osin tietyntyyppisen kasvillisuuden kehittymisen, ja siten myös eliöstön elinympäristön. Biotooppiluokituksen perusteella voidaan kuvata menneiden elinympäristöjen ja vastaavasti tulevien elinympäristöjen kehitystä biosfäärin arvioinnissa. Tämä on yhdenmukainen myös viranomais­suosi­tuksien kanssa, missä todetaan, että biosfäärin turvallisuusarvion on perustuttava pintaympäristön nykyisiin olosuhteisiin.

In situ jakaantumiskertoimilla ilmaistaan alkuaineiden ja radionuklidien liikkuvuutta erilaisissa ympäristöissä. Tärkeimmät alkuaineet (Ag, Cl, Cs, I, Mo, Nb, Ni, Pb, Se ja Sr) ovat turvallisuusarvioinnissa merkittäviä niiden ollessa analogeja eniten annosta aiheuttaville radionuklideille loppusijoitetusta ydinjätteestä. In situ Kd arvot laskettiin Sheppard ym. (2007) käyttämällä kaavalla.

Heikkoliukoisten ja kasvien saatavilla olevien alkuaineiden pitoisuudet analysoitiin NH4Ac (pH 4.5) uutolla ja (pseudo)kokonaispitoisuudet HNO3-HF uutolla tai LiBO2 fuusiomenetelmällä. Lisäksi määritettiin pH, kuiva- ja orgaaninen aines (LOI), kokonaishiili ja -nitraatti pitoisuudet, pääanionit sekä TIC- ja TOC- pitoisuudet. Kationinvaihtokapasiteetti (CEC) ja emäskylläisyys (BS) laskettiin NH4Ac (pH 4.5) tuloksista. Mineraalimaakerroksista määritettiin raekoostumus.

Kd aineisto vaihtelee luonnostaan eri alkuaineiden maalaji- ja sedimenttityyppien välillä, mutta aineisto vaihtelee myös systemaattisesti merkittävimpien ympäristötekijöiden vaikutuksesta; mm. maa-aineksen pH, savipitoisuuden, mineralogian, biologisen aktiivisuuden ja orgaanisen aineksen määrän mukaan.

Avainsanat:

Syvät maaperäkuopat, humus- ja mineraalimaakerrokset, geokemialliset ominaisuudet, jakaantumiskertoimet (Kd arvot), Olkiluoto.

Tiedosto(t):

Geochemical and Physical Properties and In Situ Distribution Coefficients of the Deep Soil Pits OL-KK22, OL-KK23 and OL-KK24 at Olkiluoto (pdf) (18.3 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: