Tietopankki

Työraportti 2006-30

Takaisin

Nimi:

Geophysical Borehole Logging of the Boreholes KR37, KR37B and KR38, at Olkiluoto

Raportin kirjoittaja:

Majapuro, J.

Kieli:

Englanti

Tiivistelmä:

Suomen Malmi Oy teki geofysikaalisia mittauksia rei’issä KR37, KR37b ja KR38 Olkiluodon tutkimusalueella syys- ja lokakuussa 2005. Työ tehtiin Posiva Oy:n tilauksesta osana yksityiskohtaisia kallioperätutkimuksia käytetyn polttoaineen loppusijoitusta varten. Toimeksiantoon kuuluivat kenttätyöt sekä akustisten tulosten prosessointi. Raportissa on kuvattu kenttätöiden kulku, käytetty kalusto ja tehdyt korjaukset sekä esitetty tulosten laatu liitteissä. Tulokset on toimitettu tilaajalle digitaalisesti WellCAD -muotoisina tiedostoina ja Excel-tiedostoina.

Avainsanat:

Geofysiikka, reikämittaukset, rakennegeologia, ydinjätteen loppusijoitus

Tiedosto(t):

Geophysical Borehole Logging of the Boreholes KR37, KR37B and KR38, at Olkiluoto (pdf) (10.3 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: