Tietopankki

Työraportti 2006-80

Takaisin

Nimi:

Laboratory Testing of Gneissic Rocks in Olkiluoto Borehole OL-KR24

Raportin kirjoittaja:

Eloranta, P.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

93

Tiivistelmä:

Olkiluodon anisotrooppisen gneissin muodonmuutoskäyttäytymistä tutkittiin tekemällä 25 kalliomekaanista testiä. Testinäytteet oli valittu reiästä OL-KR24 syvyydeltä 417-442 m. Näytteille tehtiin 15 yksiaksiaalista puristuskoetta, 10 epäsuoraa vetokoetta ja 6 kolmiaksiaalista puristuskoetta. Viidessä näytteessä oli lisäksi asennettuna venymäliuskat kiven anisotropiaominaisuuksien selvittämiseksi, ja kymmenessä näytteessä oli akustisen emission anturit kiven vauriotason selvittämiseksi. Koenäytteet valmisteltiin ja testattiin Teknillisen korkeakoulun kalliorakentamisen laboratoriossa. Näytteet testattiin ilmakuivina, ja ne valokuvattiin ennen testausta ja testauksen jälkeen. Yksiaksiaalinen puristuslujuus kokeissa vaihteli välillä 56,5 – 165,9 MPa ja epäsuora vetolujuus 7,7 – 12,1 MPa. Kiven muodonmuutosanisotropiakerroin oli luokkaa 1.1.

Avainsanat:

kalliomekaniikka, laboratoriokokeet, jännitys-muodonmuutos, lujuus, anisotropia, Olkiluoto, gneissi

Tiedosto(t):

Laboratory Testing of Gneissic Rocks in Olkiluoto Borehole OL-KR24 (pdf) (5.5 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: