Tietopankki

Työraportti 2016-17

Takaisin

Nimi:

Potential Acid Sulphate Soils at and near the Olkiluoto Repository Site

Raportin kirjoittaja:

Lahdenperä, A-M., Ikonen, A. T. K.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

58

Tiivistelmä:

Suomen länsirannikolla sijaitseva Olkiluodon saari on valittu käytetyn ydinpolttoaineen ja matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoituspaikaksi. Maankohoaminen (nykyisin noin 6 mm/vuodessa) ja merialueen mataluus muuttavat Olkiluodon alueen maastoa ja ekosysteemejä loppusijoituksen turvallisuustarkastelujen aikajaksoihin nähden suhteellisen nopeasti.

Sulfaattipitoisia sedimenttejä esiintyy luonnostaan laajoilla alueilla, ja ne ovat kerrostuneet Itämeren pohjaan holoseenikauden aikana. Maankohoamisen seurauksena laajoja happamien sulfaattipitoisten maiden alueita (”alunamaita”) on myös nykyisen merenpinnan yläpuolella (noin 60–80 m korkeudelle asti, ts. litorinakauden korkeimman rannan alapuolella). Sulfaattipitoisia sedimenttejä kerrostuu myös nykyisin erityisesti merenlahtiin ja jokisuistoihin ja ne voivat muodostua potentiaalisiksi ja hapettuessaan todellisiksi happamiksi sulfaattimaiksi, mikä edelleen voi muuttaa lähialueen ja valumavesien hydrogeokemiallisia ominaisuuksia. Happamat sulfaattimaat koostuvat yleensä hienojakoisista sedimenteistä (savi, siltti), joten ne kuluvat, siirtyvät ja kerrostuvat helposti erilaisissa ympäristöolosuhteissa (etenkin lähellä rantaa).

Näiden mahdollisten hydrogeokemiallisten muutosten vuoksi happamat sulfaattimaat on syytä ottaa riittävästi huomioon muodostettaessa ja analysoitaessa uskottavia Olkiluodon loppusijoitusjärjestelmien tuhansien vuosien mittakaavan kehityskulkuja (skenaarioita). Tässä raportissa esitetään näiden skenaarioiden muodostamista tukevaa aineistoa ja hahmotellaan miten happamat sulfaattimaat voidaan ottaa aiempaa järjestelmällisemmin huomioon valittaessa turvallisuusanalyysien lähtötietoja.

Avainsanat:

Potentiaaliset happamat sulfaattimaat, paikankuvaus, geosfääri-biosfäärirajapinta, biosfääriarviointi, radionuklidien kulkeutuminen, skenaarioiden muodostaminen, lähtötietojen valinta.

Tiedosto(t):

Potential Acid Sulphate Soils at and near the Olkiluoto Repository Site (pdf) (11.6 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: