Tietopankki

Työraportti 2012-47

Takaisin

Nimi:

Results of Monitoring at Olkiluoto in 2011 – Rock Mechanics

Raportin kirjoittaja:

Alterio, I. (ed.) & Siren, T.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

96

Tiivistelmä:

Olkiluodon kalliomekaaninen monitorointi keskittyy mahdollisten kallioperän tektonisten liikkeiden ja kallion vakauden arviointiin. Monitorointiin kuuluvat seismiset mittaukset, GPS-mittaukset ja tarkkavaaitukset Olkiluodossa ja sen ympäristössä sekä lisäksi ONKALOssa tehtävät ekstensometri- ja konvergenssimittaukset.

 

Posivan kiinteä asemaverkko koostuu 15 seismisestä asemasta ja 20 kolmikomponenttisesta anturista. Mikromaanjäristysmittausten avulla pyritään lisäämään tietoa Olkiluodon kallioperän rakenteesta, liikkeistä ja vakaudesta. Seisminen asemaverkko toimi lähes katkoksitta vuonna 2011. Olkiluodon alueelle paikallistettiin raportoidulla ajalla yhteensä 1223 tapausta. Lähes kaikki havainnot olivat räjäytyksiä ja sijaitsivat ONKALOn alueella. Havaittujen räjäytysten magnitudit paikallisella Richterin asteikolla olivat välillä ML = -2.2 ja ML =  1.5. Vuonna 2011 havaittiin kolme louhinnan indusoimaa mikromaanjäristystä, joiden magnitudit olivat välillä ML = -2.0 ja ML= -1.9. Kalliossa tapahtuneelle siirtymälle lasketut arvot olivat 1 -20 µm ja laskettujen siirrostasojen säteet olivat noin 10 metriä. Seismiset mittaukset osoittavat, että ONKALOa ympäröivä kalliomassa on pysynyt vakaana vuonna 2011.

 

Olkiluodon paikallinen GPS-verkko koostuu 18 asemasta. Koko verkko mitataan kaksi kertaa vuodessa. 80 prosenttia paikallisverkon muutosnopeuksista on alle ± 0.10 mm/a. Kolmannes etäisyyden muutosnopeuksista on tilastollisesti merkittävää. Perusviivaa mitataan elektronisella etäisyydenmittauslaitteella (EDM) GPS-mittauskampanjoiden yhteydessä. EDM- ja GPS-mittausten ero viittaa systemaattiseen muutokseen GPS-mittauksissa. Tarkkavaaituksia tehdään säännöllisesti GPS-mittausten antamien pystysuuntaisten liikkeiden varmistamiseksi. Tarkkavaaitustulosten perusteella pääsääntöisesti Olkiluodon saaren pohjoisosan pisteet ovat nousseet noin millimetrin keskiosaan verrattuna.

 

Liikkuvien kallioalueiden tarkemmaksi paikallistamiseksi ONKALOn lähistöllä olevaa silmukkaa ja Olkiluodon salmen ylittävää silmukkaa vaaitaan säännöllisesti. Kaikki tutkimusalueen kiintopisteet on perustettu kallioon ja kaikki mainitut vertikaaliliikunnot ovat mittaustarkkuuteen nähden merkitseviä.

 

Ekstensometrimittaukset aloitettiin syksyn 2011 aikana ONKALOn teknisissä tiloissa. Louhinnan aikaiset siirtymät olivat keskimäärin 2.0 mm ja suurimmillaan 2.2 mm luokkaa. Tulokset osoittavat järkevää käyttäytymistä ja ovat ennustetun mukaisia. Siirtymät ovat kaikkiaan vaatimattomia ja eivätkä tarkkailujaksolla osoita mitään merkittävää aikariippuvaista käytöstä.

Avainsanat:

Kalliomekaniikka, monitorointi, maankuoren liikkeet, deformaatiotutkimus, seisminen asemaverkko, mikromaanjäristys, GPS-mittaukset, tarkkavaaitus, korkeuskontrolli, konvergenssi

Tiedosto(t):

Results of Monitoring at Olkiluoto in 2011 – Rock Mechanics (pdf) (9.2 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: