Tietopankki

Työraportti 2017-47

Takaisin

Nimi:

Results of Monitoring at Olkiluoto in 2016, Rock Mechanics

Raportin kirjoittaja:

Haapalehto, S., Malm, M, Saari, J., Lahtinen, S., Saaranen, V.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

98

Tiivistelmä:

Olkiluodon kalliomekaniikan monitorointiin kuuluu mahdollisten kallioperän tektonisten siirtymien sekä kalliotilojen stabiilisuuden seurantaa eri menetelmin. Vuoden 2016 kalliomekaniikan monitoroinnin ohjelma sisälsi seismisiä, GPS-, tarkkavaaitus- ja lämpötilamittauksia Olkiluodossa sekä seismisiä, siirtymä- ja lämpötilamittauksia sekä visuaalisten tunnelihavaintojen kirjaamista ONKALOssa.

ONKALOon asennettiin uusi seiminen asema maaliskuussa 2016 ja lokakuussa poistettiin yksi maan pinnalla ollut seisminen asema pysyvästi käytöstä. Vuoden 2016 lopussa Posivan kiinteä mikroseisminen asemaverkko koostuu 17 mittausasemasta ja 21 kolmikomponenttisesta anturista. Viisi asemaa sijaitsee ONKALOssa. Asemaverkko toimi ilman katkoksia vuonna 2016 lukuun ottamatta yhden tunnin ja 25 minuutin jaksoa, joka johtui Olkiluodossa olleesta sähkökatkosta. Mittausjakson aikana paikallistettiin kaikkiaan 764 räjäytystä ja maanjäristystä. Kaikkiaan 755 havaitusta räjäytyksestä noin 68 % (513) tapahtui ONKALO-alueella ja yhteensä 581 seismisellä lähialueella. Havaittujen räjäytysten magnitudit olivat välillä -1,4 … 2,0 paikallisella Richterin asteikolla (ML). ONKALO-alueelle paikallistettiin neljä mikromaanjäristystä vuonna 2016. Niiden magnitudit olivat välillä ML = -2,0 … -1,6. Tapahtuneet siirtymät olivat arviolta 0,5 - 9 μm ja lähdealueiden säteet 6,6 – 20,5 m. Seismiset mittaukset osoittivat kalliomassan olleen stabiili vuonna 2016.

Olkiluodon GPS-verkkoon kuuluu 18 asemaa, joista 17 asemalla on havainnot jatkuvasti käynnissä. Vuonna 2016 onnistuttiin toteuttamaan myös Iso Pyrekarin aseman (GPS12) mittaus. Asemille määritettiin asemanopeudet suhteessa alueen kaikkien asemien keskinopeuteen nähden. Muutamalla asemalla dataa oli vielä liian vähän luotettavien nopeuksien määrittämiseen. Vaakanopeuskomponentit olivat maksimissaan 0.3 mm/v. Pystynopeudet olivat muuten alle ± 0.6 mm/v paitsi GPS3:lle, jonka nopeus oli -1.4 mm/v. Residuaalien keskihajonta vaihteli 0.3 ja 0.8 mm välillä tasossa ja 1.8 ja 5.5 mm välillä korkeudessa. Asemien välisten etäisyyksien muutoksia analysoitiin myös päivittäisratkaisuiden koordinaattiaikasarjoista. Noin 75 % etäisyyksien muutoksista oli alle 0.2 mm/v ja suurin muutos oli 0.4 mm/v välillä GPS1 ja GPS4. Etäisyyksien muutosnopeudet olivat hieman pienempiä kuin vuonna 2015.

Tarkkavaaitusverkkoon kuuluu 87 kiinteää mittauspistettä. Vuonna 2016 mitattiin ainoastaan ONKALOn ja VLJ-luolan alueet. ONKALOn alueella muutokset pysyivät pieninä. Suurimmat muutokset (-0,20 mm) mitattiin kiintopisteellä 10301. Kiintopiste 06220 jatkoi nousuaan: korkeutta on kertynyt yhteensä 2,24 mm vuodesta 2006. VLJ-luolan alueella suurin muutos oli +0,19 mm kiintopisteellä 06215.

Ennen maaliskuuta 2016 asennettiin kahdeksan uutta ekstensometriä, joista kolme käänteistä ekstensometriä, ONKALOon parkkihallin 2 ja ajoneuvoyhteyden 17 n. 430 m syvyyteen louhintojen seurantaa varten. Parkkihallin 2 käänteiset ekstensometrit louhittiin pois keväällä 2016. Vuoden 2016 lopussa ONKALOn seitsemälle eri alueelle oli asennettuna yhteensä 20 ekstensometriä. Mitatut siirtymät olivat pieniä. Suurimmat siirtymät mitattiin lähellä louhintoja ja jäivät alle 3 mm. Parkkihallin 1 ja ajoneuvoyhteyden 13 kosteus- ja lämpötila-anturit mittasivat virheellisiä arvoja marraskuulle saakka, jolloin parkkihallin anturi vaihdettiin sekä ajoneuvoyhteyden anturit korjattiin.

Lämpötilamittaukset vuodelta 2016 vahvistivat edellisten vuosien tulokset. Mittausten perusteella, lämpötilat ovat suhteellisen tasaisia kaikilla syvyyksillä sekä koko Olkiluodon alueella ja lämpötilagradientti on 1.3–1.4°C/100m 300 m syvyyden jälkeen.

Vuoden 2016 aikana ONKALOssa tehtiin 18 visuaalista havaintoa jännitystilan aiheuttamasta kiven rikkoutumisesta. Havaintojen määrän kasvu edellisiin vuosiin verrattuna (2015: 2 kpl, 2014: 3 kpl), johtuu louhintojen kasvaneesta määrästä sekä havaintojen uudesta säännöllisestä raportoinnista. Suurin osa havainnoista oli kallion ääntelyä ja komuilua.

Avainsanat:

Monitorointi, kalliomekaniikka, Olkiluoto, seisminen asemaverkko, mikromaanjäristys, ydinsulkuvalvonta, GPS, tarkkavaaitus, ekstensometrit, lämpö-tilamittaukset, kallioääni, visuaaliset tunnelihavainnot.

Tiedosto(t):

Results of Monitoring at Olkiluoto in 2016, Rock Mechanics (pdf) (10.2 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: