Tietopankki

Työraportti 2006-29

Takaisin

Nimi:

Updated hydrogeological statistics in ONKALO area and revised estimation of leakage water inflow into ONKALO tunnels

Raportin kirjoittaja:

Sievänen, U., Tasapuro, V., Ahokas, H., Hellä, P., Vaittinen, T., Nummela, J., Tammisto, E.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

95

Tiivistelmä:

Tässä työssä päivitettiin ONKALOn vuotoennuste. Työtä varten kalliomallin 2003/1 rakennelävistyksiä tarkennettiin uusimpien kairausten ja KR24:n pumppauskokeen perusteella. Vuotovesilaskelma tehtiin ONKALOn nykyiselle layoutille. Vuotovesimäärät laskettiin analyyttisin menetelmin ennen ja jälkeen injektoinnin. Tarvittavat injektointimäärät myös arvioitiin työssä.

Kallio jaettiin suuriin rakenteisiin, paikallisiin rakenteisiin ja ehjään kallioon. Suurten rakenteiden hydrauliset ominaisuudet koostettiin ja analysoitiin. Paikallisten rakenteiden ja ehjän kallion osalta kallio jaettiin syvyyden mukaan osiin ja aineisto käsiteltiin tilastollisesti.

Kun suurten rakenteiden transmissiviteetteina käytettiin mitattuja keskiarvoja, kokonaisvuotovesivirtaama ONKALOon ilman injektointia olisi 1560–2250 l/min, joista 1-3 kuilun yhteenlaskettu osuus on n. 300-370 l/min. RH19A:n lävistyksistä tulisi n. 20 l/min/lävistys, RH19B:stä 70 l/min/lävistys, RH20A:sta 200 l/min/lävistys ja RH20B:stä 80 l/min/lävistys.

Kun suurten rakenteiden transmissiviteetteina käytettiin mitattuja maksimiarvoja, kokonaisvuotovesivirtaama ONKALOon ilman injektointia olisi 2690–3480 l/min, josta 1-3 kuilun yhteenlaskettu osuus olisi n. 760-930 l/min. RH19A:n lävistyksistä tulisi n. 70- 120 l/min/lävistys, RH19B:stä 170 l/min/lävistys, RH20A:sta 330-370 l/min/lävistys ja RH20B:stä 110-120 l/min/lävistys ilman injektointia.

Injektoinnin jälkeen vuotovesivirtaamaksi ajotunneliin ja tutkimuslenkkiin saatiin 90 l/min. RH19A ja B vuotaisi injektoinnin jälkeen n. 1 l/min/lävistys ja RH20A ja B n. 2 l/min/lävistys. Jos oletetaan saavutettavaksi keskinkertainen injektointitulos, vuotovesivirtaama kuiluihin olisi n. 30 l/min/kuilu, kun taas hyvällä injektointituloksella on mahdollista päästä n. < 10 l/min/kuilu. Kokonaisvuotovesivirtaama ONKALOon injektoinnin jälkeen olisi 100-180 l/min riippuen mm. kuilujen määrästä.

Ensimmäisen tunnelikilometrin mitattu vuotovesivirtaama, n. 17 l/min, on varsin hyvin ensimmäiselle kilometrille lasketun vuotovesivirtaaman (12-13 l/min) mukainen.

Injektointitarve vähenee selvästi syvyystason -100…-150 m alapuolella. Syvällä, -400 m tason alapuolella tiivistystarve on hyvin satunnaista. Jos injektointi suoritetaan normaaleilla injektointiviuhkoilla, joissa injektointireiät ovat noin 25 m pitkiä, kaiken kaikkiaan arviolta 40% ONKALOn tunneleista tarvitsee injektoida. Mitä paremmin injektointi kyetään kohdistamaan vuotaviin vyöhykkeisiin, sitä pienempi osuus tunneleista tarvitsee tiivistää.

Avainsanat:

ONKALO, vuotovesivirtaama, pohjavesi, injektointi, injektointitarve

Tiedosto(t):

Updated hydrogeological statistics in ONKALO area and revised estimation of leakage water inflow into ONKALO tunnels (pdf) (2.5 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: