Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1547 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2016-62

Vesinäytteenoton kenttätyöohje – versio 5

Alho, P., Kontula, A., Lamminmäki, T., Mäkinen, V., Parviainen, L., Uusitorppa, T., Weckman, K., Yli-Kaila, M.
4.7.2017

Työraportti 2016-52

Parametrisation of Fractures – PUSH Test Execution and Back-Analysis

Valli, J., Hakala, M., Suikkanen, J., Mattila, J., Heine, J., Simelius, C.
19.1.2017

Yhteensä 1547 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: