Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1472 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2013-70

Probability of Defect Detection of Posiva’s Electron Beam Weld

Kanzler, D. , Müller, C. & Pitkänen, J.
26.2.2014

Työraportti 2013-68

Distribution Coefficients of Caesium, Chlorine, Iodine, Niobium, Selenium and Technetium on Olkiluoto Soils

Söderlund, M., Lusa, M., Virtanen, S., Välimaa, I., Hakanen, M., Lehto, J. & Lahdenperä, A-M.
14.5.2014

Työraportti 2013-63

Monitoring the Bedrock Stability in Olkiluoto – Summary of Campaign Based GPS Measurements in 1996–2011

Nyberg, S., Kallio, U., Häkli, P., Jokela, J., Koivula, H., Saaranen, V. & Rouhiainen, P.
25.2.2014

Yhteensä 1472 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: