Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1538 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2004-20

Kallion termisten ominaisuuksien reikäluotauslaitteisto TERO

likka Suppala; Teemu Koskinen; Ilmo Kukkonen
2.3.2012

Työraportti 2004-13

Slug tests in shallow holes at Olkiluoto 2002

Hellä, P., Heikkinen, P.
10.7.2007

Yhteensä 1538 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: