Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1538 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2004-13

Slug Tests in Shallow Holes at Olkiluoto 2002

Pirjo Hella; Petri Heikkinen
2.3.2012

Työraportti 2004-12

GPS Operations at Olkiluoto, Kivettv and Romuvaara in 2002-2003

Matti Ollikainen: .Joel Ahola; Hannu Koivula
2.3.2012

Yhteensä 1538 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: