Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1538 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2002-54

Vegetation Types on Olkiluoto Island

Niina Miettinen; Reija Haapanen
2.3.2012

Työraportti 2002-47

Jännitystilan tarkastelu Posiva Oy:n tutkimusalueilla

Hanna Malmlund; Erik .Johansson
2.3.2012

Yhteensä 1538 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: