Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1515 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2001-57

Preliminary KBS-3H Layout Adaptation for the Olkiluoto Site Analysis of Rock Factors Affecting the Orientation of a KBS-3H Deposition Hole

Erik Johansson; Kari Äikäs; Jorma Autio; Annika Hagros; Hanna Malmlund; .Jari Rautakorpi; Ursula Sievanen; Toivo Wanne; Pekka Anttila; Heikki Raiko
2.3.2012

Työraportti 2001-36

Eurajoen Olkiluodon kairausnäytteen OL-KR1 matalan lämpötilan rakomineraalit

Seppo Gehör; Aulis Kärki; Teuvo Määttä; Olavi Taikina-aho
2.3.2012

Työraportti 2001-35

Reikätutkan toimivuusselvitys

Pauli Saksa; Pirjo Hellä; Tomas Lehtimäki; Eero Heikkinen; Anu Karanko
2.3.2012

Työraportti 2001-34

Kallion rakenteiden reunavyöhykkeen määritys

Pirjo Hellä; Pauli Saksa; Anu Karanko; Henry Ahokas; .Jorma Nummela; Jorma Palmen
2.3.2012

Yhteensä 1515 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: