Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1506 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2001-34

Kallion rakenteiden reunavyöhykkeen määritys

Pirjo Hellä; Pauli Saksa; Anu Karanko; Henry Ahokas; .Jorma Nummela; Jorma Palmen
2.3.2012

Työraportti 2001-32

Olkiluodon kalliomalli, täydennetty ja tarkennettu kuvaus v. 2001/1

Tiina Vaittinen; Pauli Saksa; Jorma Nummela, Jorma Palmen; Pirjo Hellä; Henry Ahokas; Jukka Keskinen
2.3.2012

Yhteensä 1506 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: