Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1461 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2000-30

Olkiluodon kairanreikien rakotietokannan täydennys

Anu Karanko; Eero Heikkinen; Pirjo Hellä
2.3.2012

Työraportti 2000-27

Eurajoen Olkiluodon kairausnäytteen OL-KR11 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit

Seppo Gehör; Aulis Kärki; ..Juhani Paakkola; Olavi Taikina-aho
2.3.2012

Työraportti 2000-26

Groundwater Salinity at the Olkiluoto Site

Paula Ruotsalainen; Henry Ahokas; Eero Heikkinen; Juha Lindh; Jorma Nummela
2.3.2012

Työraportti 2000-24

Loviisan Hästholmenin kairanreiän KR9 geofysikaalisten mittausten tuloskäsittely ja kallioperämallien tarkastelu

Olli Okko; Kai Front; Pertti Hassinen; Seppo Paulamäki; Markku Paananen
2.3.2012

Yhteensä 1461 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: