Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan Internet-sivuilla.


Yhteensä 1340 hakutulosta
Sivu

Työraportti 1998-57

Eurajoen Olkiluodon tarkentava litologinen kalliomallinnus

Kai Front; Seppo Paulamäki; Markku Paananen
2.3.2012

Työraportti 1998-56

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus

Kai Front; Seppo Paulamäki; Markku Paananen
2.3.2012

Yhteensä 1340 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: