Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1486 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2000-50

Paineellisella vesinäytteiden ottolaitteistolla (PAVE) otettujen kaasunäytteiden edustavuustarkastelu

Virpi Karttunen; Rolf Sellge; Mia Mäntynen; Sarianna Alhonmäki-Aalonen
2.3.2012

Yhteensä 1486 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: