Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1421 hakutulosta
Sivu

Työraportti 1999-65

Kivetyn kallioperän luokittelu loppusijoitustilojen rakennettavuuden kannalta

Kari Äikäs; Annika Hagros; Erik Johansson; Hanna Malmlund; Ursula Sievänen; Henry Ahokas; Eero Heikkinen; Petri Jääskeläinen; Paula Ruotsalainen; Pauli Saksa
2.3.2012

Työraportti 1999-61

Kairanreiän seinämän digitaalisen kuvan käsittely ja tulkinta hahmontunnistusmenetelmin

Jukka Heikkonen; Jouni Juujärvi; Anu Karanko; Eero Heikkinen; Pauli Saksa
2.3.2012

Työraportti 1999-59

Romuvaaran kallioperän luokittelu loppusijoitustilojen rakennettavuuden kannalta

Kari Äikäs; Annika Hagros; Erik Johansson; Hanna Malmlund; Nina Sacklen; Ursula Sievänen; Pasi Tolppanen; Henry Ahokas; Eero Heikkinen; Petri Jääskeläinen; Paula Ruotsalainen; Pauli Saksa
2.3.2012

Yhteensä 1421 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: