Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1472 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2000-43

Anionien ja kationien määritys kapillaarielektroforeesilla suolaisista vesistä näytteitä laimentamatta

Tarja Hiissa; Stella Rovio; Taru Virta; Heli Siren; Pekka Savolahti
2.3.2012

Työraportti 2000-36

Loviisan Hästholmenin kairausnäytteen HH-KR9 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit

Seppo Gehör; Aulis Kärki; .Juhani Paakkola; Olavi Taikina-aho
2.3.2012

Työraportti 2000-35

Hästholmenin kalliomalli, versio 3.1

Pauli Saksa; Juha Lindh; Jorma Nummela
2.3.2012

Yhteensä 1472 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: