Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1405 hakutulosta
Sivu

Työraportti 1999-46

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus

Reijo Riekkola; Timo Saanio; .Jorma Autio; Heikki Raiko; Tapani Kukkola
2.3.2012

Työraportti 1999-44

Hästholmenin syväkallion yksityiskohtainen rakotietokanta

Anu Karanko; Henry Ahokas; Eero Heikkinen
2.3.2012

Yhteensä 1405 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: