Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1520 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2013-56

Results of Forest Monitoring on Olkiluoto Island in 2012

Aro, L., Hökkä, H., Lindroos, A-J., Rautio, P.
15.12.2014

Työraportti 2013-52

Experimental Studies of Buffer Gap Filling with Artificial Wetting

Holt, E., Löija, M., Fortino, S. & Marjavaara, P.
17.7.2014

Yhteensä 1520 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: