Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1461 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2011-72

Game Statistics for Olkiluoto in 2010–2011

Nieminen, M., Niemi, M. & Jussila, I.
24.11.2011

Työraportti 2011-65

Hydrogeological Structure Model of the Olkiluoto Site – Update in 2010

Vaittinen, T., Ahokas, H., Nummela, J. & Paulamäki, S.
31.1.2012

Työraportti 2011-64

Drilling and Associated Drillhole Measurements of the Pilot Hole ONK-PH14

Aalto, P. (ed.), Toropainen, V., Tarvainen, A-M., Pekkanen, J., Pöllänen, J., Lamminmäki, T., Lahti, M., Kosunen, P. & Pere, T.
31.1.2012

Yhteensä 1461 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: