Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1538 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2011-65

Hydrogeological Structure Model of the Olkiluoto Site – Update in 2010

Vaittinen, T., Ahokas, H., Nummela, J. & Paulamäki, S.
31.1.2012

Työraportti 2011-64

Drilling and Associated Drillhole Measurements of the Pilot Hole ONK-PH14

Aalto, P. (ed.), Toropainen, V., Tarvainen, A-M., Pekkanen, J., Pöllänen, J., Lamminmäki, T., Lahti, M., Kosunen, P. & Pere, T.
31.1.2012

Työraportti 2011-63

Chemistry and Dissolved Gases of Matrix Pore Water and Fluid Inclusions in Olkiluoto Bedrock from Drillhole ONK-PH9

Eichinger, F., Hämmerli, J., Waber, H.N., Diamond, L.W. & Smellie, J.A.T.
5.11.2013

Työraportti 2011-61

Results of Forest Monitoring on Olkiluoto Island in 2010

Aro, L., Huhta, A-P., Hökkä, H., Lindroos, A-J., Rautio, P. & Helmisaari, H-S.
16.12.2011

Yhteensä 1538 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: