Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1532 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2010-67

Potential Reference Mires and Lakes for Biosphere Assessment of Olkiluoto Site

Haapanen, R., Aro, L., Kirkkala, T., Koivunen, S., Lahdenperä, A-M & Paloheimo, A.
7.12.2010

Työraportti 2010-65

Results of Forest Monitoring on Olkiluoto Island in 2009

Aro, L., Derome, J., Helmisaari, H-S., Hökkä, H. Lindroos, A-J. & Rautio, P.
27.1.2011

Työraportti 2010-62

The Greenland Analogue Project, Sub-Project C, 2008 Field and Data Report

Aaltonen, I., Douglas B., Claesson Liljedahl L., Frape S., Henkemans E., Hobbs M., Klint K. E., Lehtinen A., Lintinen P. & Ruskeeniemi T.
26.11.2010

Työraportti 2010-61

GPS Measurements in Satakunta Area

Poutanen, M., Nyberg, S. & Ahola, J.
26.11.2010

Työraportti 2010-60

Microbiology of Olkiluoto and ONKALO groundwater. Results and interpretations, 2008–2009

Pedersen, K., Arlinger, J., Edlund, J., Eriksson, L., Lydmark, S., Johansson, J., Jägevall, S. & Rabe, L.
14.1.2011

Yhteensä 1532 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: