Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1532 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2010-38

Tomographic Imaging of 12 Fracture Samples Selected from Olkiluoto Deep Drillholes

Kuva, J., Voutilainen, M., Timonen, J. & Aaltonen, I.
17.8.2010

Työraportti 2010-37

Review of Element-Specific Data for Biosphere Assessment BSA-2009

Helin, J., Hjerpe, T. & Ikonen, A.T.K.
6.8.2010

Työraportti 2010-36

Site and Regional Data for Biosphere Assessment BSA-2009: Supplement to Olkiluoto Biosphere Description 2009

Ikonen, A.T.K., Aro, L., Haapanen, R., Helin, J., Hjerpe, T., Kirkkala, T., Koivunen, S., Lahdenperä, A-M., Puhakka, L. & Salo, T.
6.8.2010

Työraportti 2010-34

Summary of Investigations in Personnel Shaft Pre-Grouting Drillholes ONK-PP131, -PP134 and -PP137 in Olkiluoto, 2008

Heikkinen, E. Ahokas, T., Heikkinen, P., Kristiansson, S. Tiensuu, K, & Pere, T.
16.8.2010

Työraportti 2010-29

Emplacement of Small and Large Buffer Blocks

Saari, H., Nikula, M. & Suikki, M.
4.8.2010

Yhteensä 1532 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: