Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan Internet-sivuilla.


Yhteensä 1393 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2008-23

Results of Monitoring at Olkiluoto in 2007 - Hydrology

Vaittinen, T., Ahokas, H., Klockars, J., Nummela, J., Penttinen, T., Tammisto, E. & Karvonen, T.
26.9.2008

Työraportti 2008-19

Precise Levelling Campaigns at Olkiluoto in 2006-2007

Lehmuskoski, P.
13.8.2012

Yhteensä 1393 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: