Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1532 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2015-32

Mise-à-la-Masse Survey in the Demo Area 2010

Ahokas, T., Heikkinen, E., Heikkinen, P.
8.9.2015

Työraportti 2015-26

Parametrisation of Fractures - Characterisation of Potential Target Structures

Mattila, J., Siren, T., Koittola, N., Hultgren, P., Christiansson, R., Valli, J., Kantia, P.
18.11.2015

Työraportti 2015-25

Design and Construction of Equipment and Experimental Deposition Holes, in ONKALO Demonstration Tunnel 1

Railo, A., Laitinen, I., Mustonen, S., Kosunen, P., Joutsen, A., Mellanen, S., Ikonen, A., Nuijten, G.
2.1.2017

Työraportti 2015-22

ONKALO POSE Experiment – POSE Back Analyses Plan

Valli, J., Hakala, M., Wanne, T., Siren, T., Suikkanen, J.
18.8.2015

Yhteensä 1532 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: