Tietopankki

Posivan työraportit

Posivan työraporteissa julkaistaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoimintaan liittyviä työ- ja tutkimustuloksia. Työraportteja julkaistaan Posivalla noin sata vuodessa, ne ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Kirjoittajina voivat toimia posivalaiset tai ulkopuolisten organisatioiden asiantuntijat. Posivan työraportit ovat tärkeä väline tutkimuksista saadun tiedon jakamiseksi. Kaikki työraportit julkaistaan Posivan verkkosivuilla.


Yhteensä 1520 hakutulosta
Sivu

Työraportti 2007-105

KBS-3H Design Description 2006

Autio, J., Berghäll, J., Börgesson, L., Eriksson, M., Hagros, A., Johansson, E., Kotola, R., Parkkinen, I., Rönnqvist, P-E. & Sandén, T.
25.8.2009

Työraportti 2007-102

R20 Programme: Field Testing of Grouting Materials

Ranta-Korpi, R., Karttunen, P. & Sievänen, U.
22.5.2008

Yhteensä 1520 hakutulosta
Sivu

Jaa artikkeli: