Loppusijoitusratkaisu

Suomi on käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen edelläkävijä. Yksikään maa ei Suomen lisäksi vielä ole edennyt loppusijoituksen toteutusvaiheeseen. Monilla ydinenergiaa käyttävillä mailla on käytössään loppusijoituslaitoksia matala- ja keskiaktiivisia jätteitä varten, mutta korkea-aktiivisen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta ei ole vielä aloitettu missään.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisu on Suomessa suunniteltu yksityiskohtaisella tarkkuudella. Posiva on edennyt määrätietoisesti suunniteltua aikataulua noudattaen kohti loppusijoituksen toteuttamista eli tuotantovaihetta, sillä ratkaisun tekemistä ei haluta siirtää tuleville sukupolville.

Loppusijoitusratkaisu sisältää

  • Loppusijoituskonseptin, johon kuuluvat menetelmät turvallisen loppusijoituksen toteuttamiseksi. Näitä ovat muun muassa ovat tekniset vapautumisesteet eli loppusijoituskapseli, puskuribentoniitti, tunnelin täyttömateriaali ja tulpat sekä luonnollinen vapautumiseste eli Olkiluodon kallioperä.
  • Kapselointi- ja loppusijoituskokonaisuuden. Tämä koostuu kahdesta ydinjätelaitoksesta, joita ovat maanpäällinen kapselointilaitos ja loppusijoituslaitos ONKALOssa®. Loppusijoituslaitos puolestaan koostuu varsinaisista loppusijoitustiloista sekä muista maanalaisista tiloista (ajotunneli, pystykuilut). Lisäksi loppusijoituslaitoksessa on maanpäällisiä apurakennuksia, kuten ilmanvaihto-, nostinlaite- ja tunnelirakennukset.
  • Loppusijoitusprosessin, jossa käytetty ydinpolttoaine kuljetetaan välivarastosta kapselointilaitokseen pakattavaksi loppusijoituskapseliin ja siirrettäväksi yli 400 metrin syvyydessä sijaitseviin loppusijoitustiloihin. Prosessiin liittyviin työvaiheisiin on kehitetty koko maailman mittakaavassa ainutkertaisia teknologisia ratkaisuja.


Varsinaista tuotantovaihetta edeltää EKA-projekti, joka merkitsee ytimekkäästi sitä, että Posiva on ensimmäisenä maailmassa toteuttamassa geologista loppusijoitusta. Projekti on noin 500 miljoonan euron investointi.

EKA-projekti on merkittävä kansainvälinen suunnannäyttäjä, sillä se sisältää loppusijoituksessa käytettävien laitosten rakentamisen ja teknologian valmistelun sekä käyttölupaan liittyvän hakuprosessin. EKA-projektissa rakennetaan ja otetaan käyttöön kapselointilaitos, asennetaan ONKALOon talotekniset järjestelmät, louhitaan ensimmäiset viisi loppusijoitustunnelia, valmistellaan kapseleiden ja bentoniittisavien toimitusketjut sekä aloitetaan loppusijoitustoiminta yhdessä tunnelissa. Projektissa Posiva osoittaa, että loppusijoitus toimii suunnitellulla tavalla.

Lisäksi Olkiluodossa sijaitsevat käytetyn polttoaineen välivarasto ja voimalaitosjäteluola matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitukseen (VLJ-luola). Myös tulevaisuudessa laitosyksiköiden purkamisesta syntyvä purkujäte sijoitetaan VLJ-luolan yhteyteen louhittaviin tiloihin. Loppusijoitukseen liittyvät ratkaisut on suunniteltu ja aikataulutettu loppuun saakka.