Loppusijoituslaitoksen sulkeminen

Loppusijoituksen edetessä tiloja laajennetaan louhimalla lisää loppusijoitus- ja keskustunneleita. Loppusijoitustoiminta jatkuu tämän hetken arvion mukaan 2120-luvulle saakka.

Loppusijoituslaitoksen käytön päättyessä suljetaan ensin avoimet keskustunnelit, niihin liittyvät ajo-neuvoyhteydet sekä loppusijoitussyvyydellä sijaitsevat aputilat. Näiden jälkeen suljetaan muut tunnelit ja viimeisenä kulkuyhteydet maan pinnalle eli ajotunneli, kuilut sekä loppusijoituslaitoksen vaikutusalueelle kairatut tutkimusreiät.

Pitkäaikaisturvallisuuden kannalta on oleellista, että loppusijoitustilat täytetään ja suljetaan siten, että tilanne kalliossa palautuu mahdollisimman lähelle loppusijoitustilojen louhimista edeltävää luonnontilaa.

Sulkemisen tavoitteena on eristää loppusijoitustilat maanpäällisistä olosuhteista ja estää ihmisten tunkeutuminen tiloihin. Sulkeminen estää suorien virtausreittien muodostumisen maanpinnan ja loppusijoitustilojen välille ja varmistaa loppusijoitustunneleiden täytön pysymisen paikoillaan. Ympäröivän kallion kanssa yhteensopivat ja heikosti vettä johtavat luonnolliset materiaalit ovat loppusijoitusratkaisun pitkäaikaisen toimintakyvyn ja turvallisuuden kannalta suotuisia.