Maailmanluokan osaajat

Posivalla on kehitetty loppusijoitusratkaisua yli 40 vuoden ajan. Monialainen projekti vaatii maailmanluokan osaamista.

Loppusijoitustoiminnan aloittavan EKA-projektin pääosassa ovat niin turvallista loppusijoituskonseptia yli 40 vuoden ajan kehittäneet asiantuntijat - projektitoiminnan ammattilaiset - kuin myös Posivan yhteistyökumppanit. Posiva on tehnyt lukuisia sopimuksia EKA-projektin merkittävistä urakoista.

Posivalaiset ovat maailmanluokan loppusijoitusosaajia, jotka ovat turvallisen ja teollisen loppusijoituksen asiantuntijoita. Suurimmalla osalla asiantuntijoista on korkeakoulututkinto.

Posiva tarjoaa henkilöstölleen monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittyä työssään. Henkilöstön koulutus on mittavaa ja jatkuu koko työuran ajan. Korkea osaamistaso saavutetaan eri toiminnoille kohdennettujen koulutusvaatimuksien, työnkierron, perehdyttämisen sekä työnopastuksen avulla.

Posiva palkitsee henkilöstöään kilpailukykyisesti ja kannustaa tulokselliseen työskentelyyn, tavoitteiden saavuttamiseen ja hyvään jokapäiväiseen toimintaan.

Posiva on merkittävä työllistäjä seutukunnalla. Posivalaisten osaaminen on kysyttyä myös maailman muissa loppusijoitushankkeissa. Tähän kysyntään vastaa Posivan tytäryhtiö, Posiva Solutions.Avautuu uuteen välilehteen

EKA-projekti työllistää sekä paikallisia, kotimaisia että ulkomaisia yhteistyökumppaneita. Posiva edellyttää, että kaikki sen yhteistyökumppanit noudattavat toimintaohjeessa määriteltyjä periaatteita, joita ovat muun muassa lakien ja määräysten noudattaminen ilman minkäänlaisia poikkeamia. Tämän varmistamiseksi käytetään toimittajan arviointi- ja hyväksymisprosessia, jossa edellytetään yhteistyökumppanien noudattavan Posivan asettamia laatu- ja toimintatapakriteereitä, turvallisuuskulttuuria ja eettisiä periaatteita.